W3C
    1     2     3     4     5     6     7  
ข่าวประกาศ
    1     2     3     4     5     6  
ภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของ ส.ป.ก.

กิจกรรม ส.ป.ก.
กิจกรรมส่วนกลาง กิจกรรมภูมิภาค

25/06/2561 ส.ป.ก.จัดกิจกรรมอบรมในโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ 22/06/2561 ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก
21/06/2561 ส.ป.ก.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 21/06/2561 ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ดูทั้งหมด >>     

ข่าวประชาสัมพันธ์
22/06/2561 สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ สำหรับข้าราชการพนักงาน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานองค์กรอิสระของภาครัฐฯ
08/06/2561 ประกาศ ปิดปรับปรุงซ่อมแซมร้านค้าสวัสดิการ ส.ป.ก.
01/06/2561 เนื้อหาสาระสำคัญโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวความคิดของ Unit School (โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่) ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการอบรมดาวน์โหลด เพื่อประกอบการอบรมในวันศุกร์ที่ 8 มถุนายน 2561
21/05/2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกิจกรรม Unit School เรื่อง การเขียนข่าวฯ จัดโดยกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง ที่ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก และห้องประชุมริมสระน้ำ อาคารจอมพลฯ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญพี่น้องชาว ส.ป.ก. ทั่วประเทศ เตรียมตัวให้พร้อมกับองค์ความรู้ ที่จะศึกษาในระยะเวลาที่จำกัด สอนจากทักษะและประสบการณ์ลงมือฝึกฝนด้วยตนเอง
ดูทั้งหมด >>     

« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าว ส.ป.ก.
20/06/2561 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สัมภาษณ์)
11/06/2561 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท
23/05/2561 ประกาศสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ของสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
11/05/2561 ประกาศสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
09/05/2561 ประกาศสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดูทั้งหมด >>     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
25/06/2561 ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อกล่องเก็บแผ่น CD/DVD จำนวน 12 กล่อง
25/06/2561 ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดจ้างตรวจเช็คระยะตามกำหนด รถยนต์หมายเลขทะเบียน 2กค 1035 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2561 ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุปรับสภาพน้ำในสระน้ำ ส.ป.ก. ประดิพัทธ์ จำนวน 1 งาน (วัสดุที่จัดซื้อ 5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2561 ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมแซมผนังห้องปฏิบัติงานกลุ่มแผนที่ บริเวณชั้น 2 อาคารเรือนไม้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2561 ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อข้อมูลดาวเทียม Pleiades บันทึกข้อมูลปี 2561 พื้นที่รวม 1,221 ตารางกิโลเมตร ในรูปแบบออร์โธและเป็นดิจิตอลไฟล์ พื้นหลักฐาน Indian 1975 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2561 ประกาศผู้ชนะราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2561 ประกาศผู้ชนะราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์
21/06/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภารกิจของ ส.ป.ก. ผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2561 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน ฮต 5461
21/06/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 16 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดูทั้งหมด >>     

วิดีโอ
เอกสารเผยแพร่
งานวิจัย/นวัตกรรม

ติดต่อเรา

อาคาร ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2282-9004 โทรสาร : 0-2281-0815
e-mail: alro@alro.go.th

 

อาคาร ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์
เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2270-0191
โทรสาร : 0-2270-1797-98
สำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

 ipv6 ready

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์