สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

    1     2  
ข่าวประกาศ

สิทธิของประชาชน


ข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก.มาตรา 7

ข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก.มาตรา 9ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
บริการ
กิจกรรม
  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายบพิตร อมราภิบาล รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในการประชุมฯ
  วันที่ 19 เมษายน 2560 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จากกระทรวงคมนาคม ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส.ป.ก.ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวอย่างหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารกับประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ผ่านรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559
  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ให้การต้อนรับ คณะตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
16/07/2561 เอกสารเผยแพร่ "ข่าวปฏิรูปที่ดิน" ปีที่ 40 ฉบับที่ 9 เดือนมิถุนายน 2561
12/07/2561 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
09/07/2561 สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ ส.ป.ก.ประจำเดือน มิถุนายน 2561
27/06/2561 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของ ส.ป.ก. "ก้าวสู่ 5s ด้วยความมุ่งมั่น" แนวความคิด คณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
24/05/2561 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และที่ดิน ส.ป.ก. หลักการและวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์
17/05/2561 รายงานประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
30/03/2561 ทำเนียบผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ประจำปี 2560
05/03/2561 คู่มือบริการประชาชน ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก.
26/02/2561 กำหนดการรับสมัครโครงการฝึกอบรมและทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
23/02/2561 ไฟล์แผ่นพับ ส.ป.ก. ภาษาไทย
23/02/2561 ไฟล์แผ่นพับ ส.ป.ก.ภาษาอังกฤษ
08/02/2561 มติ ครม.กษ และ ส.ป.ก. มกราคม 2561
03/01/2561 กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2560
03/01/2561 สรุปมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับ ส.ป.ก. ประจำปี พ.ศ.2560
15/12/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560
30/11/2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
23/11/2560 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
13/11/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560
08/11/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน สาขาฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
27/10/2560 ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อ่านทั้งหมด     
จัดซื้อ - จัดจ้าง มาตรา 9 (8)

ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คลิป VDO ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจของการใช้เว็บไซต์

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 1 0ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร.02-2829004  
ติดต่อผู้ดูแลระบบ alroinfo57@gmail.com

สถิติวันนี้ 11 คน
สถิติเมื่อวานนี้ 15 คน
สถิติเดือนนี้ 424 คน
สถิติปีนี้ 1,670 คน
สถิติทั้งหมด 12,921 คน