logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการทะเบียน นข 1333 ประจวบคีรีขันธ์ (30 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าสก๊อต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนสวิทซ์แรงดันน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการเลขทะเบียน กจ 6815 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒) (30 ก.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562) (30 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน (30 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (30 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
ส.ป.ก.สกลนคร เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๕๖๒ (30 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ปฏิบัติงานโครงการงานก่อสร้างถนนสายหลักในแปลงเกษตรกรรม สายที่ 1 ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงที่ดิน No.83 ระยะทาง 5.758 กิโลเมตร ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครอบไฟเลี้ยวหน้าซ้ายที่กระจกและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กน 9221 กาญจนบุรี โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมพิธีมอบบ้านให้กับครอบครัวของเด็กหญิงยลดา แสงเพ็ชร์ ซึ่งได้ทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน (30 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการสาธิต(การพัฒนาอาชีพเสริม) (30 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลศิลปาชีพสร้างอาชีพ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมัน เดือน ก.ค. 2562 สำหรับรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กธ 9221 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับงานจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กค 5546 ปราจีนบุรี (30 ก.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" " และกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (29 ก.ค. 2562)
วันที่ 28 ก.ค. 2562 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน (นายจิรวัฒน์ เสมาทอง) ร่วมเปิดโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" " และกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน โดยโครงการ " 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เป็นหนึ่งในโครงการ ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดลำพูนได้คัดเลือกถนน "รอบเมืองใน” เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดลำพูน ซึ่งมีความสำคัญเป็นถนนที่เป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นสถานที่จัดทำน้ำอภิเษกสำหรับในพระราชพิธีราชาภิเษก และเป็นเส้นทางที่ผ่านประตูเมืองเก่าลำพูน ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การรณรงค์การการขับขี่และใช้ถนนให้มีความปลอดภัย การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคูเมือง การทำความสะอาดรอบถนน การทาสีและตีเส้นถนน การปลูกต้นไม้ ดอกไม้ และการพัฒนาลำน้ำลำคลอง โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (29 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (29 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (29 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง (28 ก.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน (นายจิรวัฒน์ เสมาทอง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน (นายจิรวัฒน์ เสมาทอง) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค. 2562)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน (นายจิรวัฒน์ เสมาทอง) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน
ส.ป.ก.เลย ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (28 ก.ค. 2562)
ร่วมกิจกรรมเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (26 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮฉ - 3763 กทม. (26 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮข - 6707 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ณ ส.ป.ก.ราชบุรี (26 ก.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพัทลุง (26 ก.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคใต้) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (26 ก.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๕,๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ จังหวัดตรัง (26 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 งาน (หมึกพิมพ์ที่จัดซื้อ 31 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 [246] 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์