logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานซ้อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน กค 7467 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานซ้อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน กค 7467 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ย. 2562)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (2 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับทำน้ำหมัก 16 ธาตุ และน้ำหมักโกโก้ 1 ชุด เพื่อใช้ในการอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่หลักสูตรพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้มุ่งสู่การผลิตปลอดภัยลดการใช้ (2 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อสนับสนุนเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและลอกร่องน้ำ เนื่องจากสกปรกจากน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือนกันยายน 2562 สำหรับรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กง 1360 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก.เดินหน้าขับเคลื่อนการสร้างป่าและศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนของชุมชนในพื้นที่ ส.ป.ก. พะเยา ตามนโยบาย รอ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กษ. (31 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก.เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักกฎหมาย” (30 ส.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (30 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก. ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ รมช.กษ. ตรวจราชการและมอบนโยบายลด ละ เลิก การใช้สารเคมี (30 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก. พาสื่อเยี่ยมชมกลุ่มสมุนไพรนางไพร เกษตรแปลงใหญ่สร้างรายได้งาม (30 ส.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ (30 ส.ค. 2562)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ และศูนย์เครื่องจักรกล จังหวัดปทุมธานี (30 ส.ค. 2562)
เอกสารบรรยาย โครงการสัมมนา เรื่องการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯ วันที่ 25-27 ส.ค. 62 จ.ระยอง (30 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารฯ พร้อมจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (30 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (30 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายสำเนาเอกสารขาวดำ จำนวน 497 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และเอกสารขึ่ึ้นสู่ชั้นสอง เนื่องจากน้ำท่วมสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก. เซ็น MOU จำหน่ายผัก พื้นที่ คทช.สุราษฎร์ ชูระบบตลาดนำการผลิต (29 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก.ร่วมพิธีเปิดงาน ORTORKOR SMART EXPO ๒๐๑๙ (29 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ ส.ป.ก. หมายเลขทะเบียน ฌช-1454 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 13,550.00 บาท (29 ส.ค. 2562)
(สปก.สกลนคร) ได้รับการคัดเลือกให้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์เข้าร่วมแสดงในงาน “Ortorkor Smart Expo ๒๐๑๙ ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair)” (29 ส.ค. 2562)
(สปก.สกลนคร) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) (29 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้องเพลิงประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม) ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดภายใน - ภายนอก ของรถยนต์์ราชการ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ส.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโรงงาน, วัสดุการเกษตร, วัสดุสำนักงาน และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมมอบนโยบายเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ (28 ส.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (28 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ สปก. หมายเลขทะเบียน กฉ-649 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 25,200.00 บาท (28 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับทำน้ำหมัก 16 ธาตุ และน้ำหมักโกโก้ 1 ชุด เพื่อใช้ในการอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน เพื่อพัมนาองค์ความรู้มุ่งสู่การผลิตปลอดภัยลดการใช (28 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (27 ส.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 [232] 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์