logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
ส.ป.ก.สกลนคร ร่วม เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (22 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ แปลงโฉนดหมายเลข ๑ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (20 ก.ย. 2562)
(ส.ป.ก.สกลนคร) เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (20 ก.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ครั้งที่ 2/2562 (20 ก.ย. 2562)
โครงการจัดทำเวทีสร้างการรับรู้และวางแผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนการผลิตพื้นที่ไม่เหมาะสมโดยวิธีเกษตรผสมผสาน ภายใต้โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) (19 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองเสือ ครั้งที่1/2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (19 ก.ย. 2562)
โครงการส่งเสริมเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (18 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก.เลย ร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว (12 ก.ย. 2562)
"เว้าจา พาข้าวงาย" ครั้งที่ 9 (12 ก.ย. 2562)
นางสาวลักษณา มั่นเศรษฐวิทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (12 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก.เลย ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอ ( คปอ.) (11 ก.ย. 2562)
หัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายประภัตร โพชสุธน) ณ สะพานปลาท่าเทียบเรือประมงหัวหิน (10 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก.ลำพูน จัดกิจกรมปั่นจักรยาน ไหว้พระ ปลูกป่า ปล่อยปลาเทิดไท้องค์ราชันย์ ปี 2562 (10 ก.ย. 2562)
ประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (5 ก.ย. 2562)
อบรมให้ความรู้เรื่องวิธีการปลูกป่า ปลูกไม้ ปลูกพืช ตามรูปแบบการปลูกไม้๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่างในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลนาเพียง (4 ก.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (คปจ.สกลนคร) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (4 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2562 (3 ก.ย. 2562)
(สปก.สกลนคร) ได้รับการคัดเลือกให้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์เข้าร่วมแสดงในงาน “Ortorkor Smart Expo ๒๐๑๙ ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair)” (29 ส.ค. 2562)
(สปก.สกลนคร) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) (29 ส.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (28 ส.ค. 2562)
ร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718 (26 ส.ค. 2562)
กิจกรรมโครงการอบรมก่อนมอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ ให้กับเกษตรกร (24 ส.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2562 (23 ส.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรมและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส.ป.ก.นครนายก) (23 ส.ค. 2562)
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (ส.ป.ก.สกลนคร) โดยนางสาวจันทนา จิตการค้าสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (22 ส.ค. 2562)
การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑ (21 ส.ค. 2562)
ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขยายผลฟาร์มตัวอย่างฯ (21 ส.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอส่องดาว ครั้งที่ 1/2562 (20 ส.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอภูพาน ,อำเภอเต่างอย ครั้งที่ 1/2562 (20 ส.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอสว่างแดนดิน ครั้งที่ 1/2562 (20 ส.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คปจ.พระนครศรีอยุธยา) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (20 ส.ค. 2562)
การประชุมคณะทำงานติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงแปลงที่ดินจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (16 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (16 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 28 ณ วัดโปรยฝน ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (16 ส.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดิน อำเภอกุสุมาลย์ อากาศอำนวย ครั้งที่ 1/2562 (15 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 27 ณ ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (15 ส.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ (14 ส.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 26 ณ วัดมูลเหล็ก ตำบลคลองหก และวัดศิริจันทราราม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (14 ส.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายกครั้งที่ 1/2562 (14 ส.ค. 2562)
(ส.ป.ก.สกลนคร) ดำเนินการโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agi-Map)ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (13 ส.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์