logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ย. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมคณะ รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร (8 ก.ย. 2562)
รองนายกฯ มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในการตรวจราชการจังหวัดขอนแก่น (7 ก.ย. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ติดตาม รมช.กษ. ตรวจราชการพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (6 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำและจ้างติดตั้งระบบไฟควบคุมระบบส่งน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อกระดาษพิมพ์แผนที่ จำนวน 10 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามงานตามภารกิจ (รอบที่ ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จังหวัดนครสวรรค์ และตรวจพื้นที่โครงการจัดสรรให้ทหารผ่านศึก ณ หมู่ ๙ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (6 ก.ย. 2562)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2562)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำรวจหลอดระดับติดโพล จำนวน 200 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2562)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 งาน (ครุภัณฑ์สำรวจที่จ้างซ่อมฯ 3 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2562)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดจ้างซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปา (ท่อน้ำดี) ภายในอาคารสุวรรณะชฏ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2562)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิด Rover จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2562)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดจ้างซ่อมอากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2562)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดจ้างเปลี่ยนยางสำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1กต 6540 กทม จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชย 8261 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (6 ก.ย. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดกำแพงเพชร (6 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เป็นหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อตู้เอกสารสารบบที่ดินแบบรางเลื่อน (6 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ฯ โรงจอดรถยนต์และบริเวณอาคาร ส.ป.ก.ชุมพร เป็นเงินทั้งสิ้น 11,000.00 บาท (6 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวัสดุเพื่อปฏิบัติงานและจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (6 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเบาะรถยนต์ ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นค 3908 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 และเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 (สขร.1) (6 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก.เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สรุปบทเรียนเพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ กรณีการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (5 ก.ย. 2562)
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยอุทกภัย ณ บ้านดงพลวง สามัคคี หมู่ ๗ (คุ้งหมูศรี) ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (5 ก.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ และศูนย์เครื่องจักรกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 ก.ย. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย กรณีจังหวัดพิษณุโลกประสบภัยพิบัติจากพายุโพดุล ณ บ้านทุ่งหนองแดงตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (5 ก.ย. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามงานตามภารกิจ (รอบที่ ๒ ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (5 ก.ย. 2562)
ประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (5 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 20,112.00 บาท (5 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,973.05 บาท (5 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทัั้งสิ้น 51,555.00 บาท (5 ก.ย. 2562)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร (5 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ คสล.) สำหรับใช้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนสายซอย ในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก จำนวน 15 สาย ระยะทางรวม 6.058 กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการจัดที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินข (5 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำตรายาง (5 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 [229] 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์