logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (13 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.เลย เข้าร่วม“โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย” (13 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฏีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2563 (13 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ยโสธร ทำกิจกรรมร้องเพลงชาติหน้าเสาธง 11 พฤศจิกายน 2562 (11 พ.ย. 2562)
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ ศพก.เครือข่าย ส.ป.ก.ปทุมธานี ปี 2562 นายศักดิ์ชัย กล่อมเสนาะ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (6 พ.ย. 2562)
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ ศพก.เครือข่าย ส.ป.ก.ปทุมธานี ปี 2561 นางวันเพ็ญ สุโอสถ ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (6 พ.ย. 2562)
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ ศพก.เครือข่ายส.ป.ก.ปทุมธานี ปี 2560 นางสาวสุวรรณี แปงสอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (6 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.สระแก้วร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือเพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (4 พ.ย. 2562)
ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ (1 พ.ย. 2562)
พิธีรับมอบเครื่องสับมันสำปะหลังขนาดเล็กพร้อมเครื่องยนต์ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลังประจำปี ๒๕๖๒ (1 พ.ย. 2562)
กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (24 ต.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลา และ พิธีจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก.กาญจนบุรี ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ต.ค. 2562)
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (21 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (21 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (18 ต.ค. 2562)
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานฯเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (18 ต.ค. 2562)
นางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (18 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก.ลำพูน ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (18 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร่วมเจรจาช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา (16 ต.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมพูดคุยในรายการ THE PEOPLE SHOW ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 HD (15 ต.ค. 2562)
งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาว "ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี" จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๒ (14 ต.ค. 2562)
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (14 ต.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลและพิธีจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ร่วมงาน ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี (11 ต.ค. 2562)
พิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (10 ต.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (10 ต.ค. 2562)
ลงพื้นที่ติดตามชี้แจงร่วมวางแผนแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (9 ต.ค. 2562)
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่โคขุนตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (8 ต.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการจิตอาสา พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ณ สวนเทพปทุม หน้าศาลากลางหลังเก่า จังหวัดปทุมธานีร (8 ต.ค. 2562)
(ส.ป.ก.สกลนคร) เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (1 ต.ค. 2562)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาโคนมไทย ชูทางเลือกเกษตรกรไทยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ (30 ก.ย. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรม ปล่อยคาราวานรถบรรทุกฟางอัดก้อน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน (29 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ส.ป.ก. ตำบลหนามแดง (26 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก.สกลนคร ดำเนินการจัดโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่การเกษตร พื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ในเขตปฏิรูปที่ดิน รุ่นที่ ๒ - ๓ (25 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมเสวนาเป็นวิทยากร เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร (25 ก.ย. 2562)
โครงการจัดทำเวทีสร้างการรับรู้และวางแผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างธุรกิจฐานราก เพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรและเกษตรกรให้เหมาะสม (24 ก.ย. 2562)
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การติดตาม ประเมินผลและการวางแผนการผลิตโคขุนแบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการส่งเสริมระบบแปลงใหญ่ (โคเนื้อ) ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลไร (24 ก.ย. 2562)
ร่วมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย (24 ก.ย. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.ฉะเชิงเทรา (23 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์