logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมสแกนเนอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสำหรับการตรวจราชการพื้นที่ในเขตปฏิรุปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจ้างทำป้ายสำหรับงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรก่อนมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ (ส.ป.ก.4-01) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายกร (24 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายกร (24 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 โครงการ (24 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (24 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (23 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก.วางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยะมหาราช) (23 ต.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลา และ พิธีจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก.กาญจนบุรี ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮฉ 3765 กรุงเทพมหานคร ยี่ห้อนิสสัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพชรบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแอร์ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กก ๔๔๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานจัดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ (21 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๕๒ ปี กรมส่งเสริมการเกษตร (21 ต.ค. 2562)
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา (21 ต.ค. 2562)
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (21 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (21 ต.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดนครราชสีมา (19 ต.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมงานวันอาหารโลก ครั้งที่ ๓๙ (39th World Food Day) (18 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (18 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ (18 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมเตรียมความพร้อม “งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒”ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (18 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (18 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพชรบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างงานสารบบที่ดิน ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ต.ค. 2562)
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานฯเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (18 ต.ค. 2562)
นางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (18 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก.ลำพูน ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (18 ต.ค. 2562)
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายเชิดชาย วังคำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ลำพูน ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ณ บริเวณวัดพระยืน / วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร /มัสยิดอัลอันซอรี และวัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ต.ค. 2562)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 (17 ต.ค. 2562)
รมช.กษ. ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรหลังน้ำลดพร้อมมอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.๔-๐๑ ณ จังหวัดอุบลราชธานี (17 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ทางการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ทางการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2562)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (17 ต.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 [212] 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์