logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุง-เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข-7522 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข-7855 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ-4986 สระแก้ว (30 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานให้ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ต.ค. 2562)
จำนวน 5 ราย วงเงินงบประมาณ 215,153 บาท
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านพัฒนาระบบงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ต.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจราชการ และติดตามงานตามภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย (28 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ฌห - 6780 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ต.ค. 2562)
ประกาศ ส.ป.ก.กาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน (จ้างเหมาบริการ) จำนวน๑อัตรา (28 ต.ค. 2562)
ประกาศ ส.ป.ก.กาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน (จ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา (28 ต.ค. 2562)
ประกาศ ส.ป.ก.กาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน (จ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา (28 ต.ค. 2562)
ประกาศ ส.ป.ก. กาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน (จ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา (28 ต.ค. 2562)
ประกาศ ส.ป.ก.กาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน (จ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา (28 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดอมรินทราราม วรวิหาร กทม. (26 ต.ค. 2562)
รมช.กษ. ตรวจสถานการณ์น้ำจังหวัดขอนแก่นและมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ (25 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก. จัดพิธีสมโภชน์องค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ (25 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 27 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ต.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562) (25 ต.ค. 2562)
ประกาศ ส.ป.ก.สระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (25 ต.ค. 2562)
ประกาศ ส.ป.ก.สระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (25 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก.สงขลา ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (25 ต.ค. 2562)
ประกาศ ส.ป.ก.สระบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (25 ต.ค. 2562)
ระกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏบัติงานด้านปฏิรูปที่ดิน (สารบบที่ดิน) ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน (25 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏบัติงานด้านปฏิรูปที่ดิน (สารบบที่ดิน) ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน (25 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านจัดการงานทั่วไป (25 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ต.ค. 2562)
จังหวัดยโสธร โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 15,500 บาท
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ต.ค. 2562)
จังหวัดยโสธร โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด A3 ยี่ห้อ RICOH รุ่น SP6430DN จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 5,583.26
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานจัดที่ดิน (สารบบที่ดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ต.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งต่างๆ (24 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมงาน “พะเยาโมเดล” นำร่องขายข้าวหอมมะลิ 18,000 บาท/ตัน สร้างต้นแบบส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ (24 ต.ค. 2562)
กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (24 ต.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2563 (24 ต.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 [211] 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์