logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก และเปิดบ้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทรัพถวิล (3 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก. จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอท่าตะเกียบ ครั้งที่ 3/2562 (3 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก. ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบงานเกษตรภายใต้แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริ ฯ ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว (3 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี นำเกษตรกร เข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรม.โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (3 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๐ "ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์" โครงการ อพ.สธ. (2 ธ.ค. 2562)
ตรวจสอบที่ดินที่เกิดเหตุกรณีบุคคลอื่นเข้าไปบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก. (2 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2562 (30 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หลักสูตร การถักเปลญวนด้วยผ้า (29 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.นครราชสีมา ร่วมงานเปิดนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา (29 พ.ย. 2562)
กิจกรรมฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2563 (29 พ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2563 (28 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรผืนดินพระราชทาน ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP (28 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (27 พ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปดิน (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (27 พ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก.4-01) (26 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบึงแปรรูป อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ( Packaging Design) (26 พ.ย. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ 2563 (26 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.นครนายก จัดทำโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 (25 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.สระแก้ว ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (25 พ.ย. 2562)
วันที่ 21 พ.ย.2562 ส.ป.ก. นครราชสีมา เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ.โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (22 พ.ย. 2562)
วันที่21พ.ย.2562 ส.ป.ก. นครราชสีมา เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ.โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (22 พ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเปตองพรีเมียร์ลีกของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๓ (21 พ.ย. 2562)
ร่วมกิจกรรมการให้บริการแก่เกษตรกรในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (21 พ.ย. 2562)
ส.ป.กงยโสธร ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" ประจำปีงบประมาณ 2563 (21 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร่วมออกให้บริการเกษรในพื่นที่ ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ "จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (21 พ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่พบปะและตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ท่ากระดาน (20 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 (20 พ.ย. 2562)
สกลนคร จัดกิจกรรมให้บริการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (19 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ยโสธร ทำกิจกรรมร้องเพลงชาติหน้าเสาธง 18 พฤศจิกายน 2562 (18 พ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมประชุมสรุปข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (18 พ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 (18 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 (15 พ.ย. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562 (15 พ.ย. 2562)
กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (15 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.เลย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562" (14 พ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562 (14 พ.ย. 2562)
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 (14 พ.ย. 2562)
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 (14 พ.ย. 2562)
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ (14 พ.ย. 2562)
สปก.สระแก้ว ร่วมงาน "มหกรรมการเรียนรู้ บ้านมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง" (14 พ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์