logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 (5 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ร่วมกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟูคลอง๔ ตะวันตก "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ (4 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนโช๊คอัพหลังคาแครี่บอยรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กต ๙๔๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (4 พ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ตามแบบ สขร.1 (4 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (4 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (4 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.สระแก้วร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือเพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (4 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ส.ป.ก. 4120-001-0001-50/0604 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (4 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ (1 พ.ย. 2562)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวจัดกิจกรรมจิตอาสา กษ. (1 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.จัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (1 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพชรบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลูกจ้างโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ย. 2562)
ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ (1 พ.ย. 2562)
พิธีรับมอบเครื่องสับมันสำปะหลังขนาดเล็กพร้อมเครื่องยนต์ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลังประจำปี ๒๕๖๒ (1 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายจราจรและป้ายแนะนำเส้นทางโครงการก่อสร้างถนนสายซอย ในแปลงเกษตรกรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 112,500.00 บาท (1 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำตรายาง (1 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำตรายาง (1 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน นข 742 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ย. 2562)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 (1 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมหารือเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (31 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ สำหรับงานโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายซอยในแปลงฯ NO44 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.ชั้น 3 สำหรับงานโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายซอยแปลง NO44. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562) (31 ต.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเดือนตุลาคม 2562 สำหรับรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กค 9041 รอ (31 ต.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเดือนตุลาคม 2562 สำหรับรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กค 4255 รอ จำนวน 1 คัน (31 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมพื้นที่แนวเขต และตลาดเกษตรชุมชน เกาะพยาม จ.ระนอง (30 ต.ค. 2562)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 (30 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (30 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมเตรียมการจัดงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๒ (30 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค. 2562)
ส.ป.ก.เข้ารับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล (30 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่จัดอบรมเกษตรกรก่อนมอบหนังสืออนุญาตฯ, จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 [210] 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์