logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขะเบียน กม 3166 ลพบุรี (11 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (11 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ในเขตปฎิรูปที่ดิน (11 พ.ย. 2562)
รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ จังหวัดเพชรบุรี (10 พ.ย. 2562)
ยินดีต้อนรับนางสาวจันทนา จิตการค้า ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) (10 พ.ย. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดเพชรบุรี (9 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก. เปิดโครงการตลาด Green Market (8 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดจำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เม้าส์คอมพิวเตอร์,คีบอร์ดคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพะเจาะจง (8 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกเลเซอร์ปริ้นเตอร์ (85A) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2562)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2562 (8 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 4 รายการ (8 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (8 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (8 พ.ย. 2562)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (7 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ-4027 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ Toyota รุ่น Vigo หมายเลขทะเบียน 2 กน 7580 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน จ.กระบี่ กว่าหมื่นไร่ ตามข้อสั่งการของ รมช.กษ.ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (6 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ รมว.กษ. รมช.กษ. และการประชุม ครม.สัญจร (6 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินด้านการเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (6 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562) (6 พ.ย. 2562)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้่้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2562 (6 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าหอประชุมดอกแก้ว ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 พ.ย. 2562)
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ ศพก.เครือข่าย ส.ป.ก.ปทุมธานี ปี 2562 นายศักดิ์ชัย กล่อมเสนาะ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (6 พ.ย. 2562)
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ ศพก.เครือข่าย ส.ป.ก.ปทุมธานี ปี 2561 นางวันเพ็ญ สุโอสถ ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (6 พ.ย. 2562)
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ ศพก.เครือข่ายส.ป.ก.ปทุมธานี ปี 2560 นางสาวสุวรรณี แปงสอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (6 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562) (5 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมกลอนล็อคฝากระบะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กจ 4380 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Kyocera หมายเลขครุภัณฑ์ ส.ป.ก.7440-001-0004-50/0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ส.ป.ก.7440-001-0010-58/1541 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการทะเบียน กค 4137 ปข (5 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ยี่ห้อริโก้ รุ่น SP C250S สีดำ จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 พ.ย. 2562)
ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS (5 พ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 [209] 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์