logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอุปกรณ์ออกบูธ (Roll up) จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ย. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันดินโลก ปี ๒๕๖๒ (26 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมพิจารณาการจัดตั้งหลักสูตรนักบริหารระดับต้นของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (นบต. ส.ป.ก.) (26 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮฉ - 3763 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมหารือโครงการส่งเสริมกิจการโคนมเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนของชาติ (26 พ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก.4-01) (26 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบึงแปรรูป อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ( Packaging Design) (26 พ.ย. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ 2563 (26 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานใน ส.ป.ก.สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (26 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 2562)
รมช.กษ. มอบที่ดิน ส.ป.ก ๔-๐๑ เผยเปิดโอกาสเกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (25 พ.ย. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิดงาน The 3rd Asia 4-H Network Conference (25 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(รุ่นที่๑) (25 พ.ย. 2562)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๓ (25 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดทำป้ายประกาศฯ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.นครนายก จัดทำโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 (25 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2562)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (25 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลข กต 9419 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.สระแก้ว ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (25 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (25 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม) ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ รมช.กษ. จังหวัดสระแก้ว (24 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมคณะ รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดนราธิวาส (22 พ.ย. 2562)
ผู้ตรวจราชการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ ๑๘ (22 พ.ย. 2562)
เกษตรกรหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในเขต ส.ป.ก. (22 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการครอบครองทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี (22 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. - ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (22 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 2562)
วันที่ 21 พ.ย.2562 ส.ป.ก. นครราชสีมา เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ.โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (22 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.นครราชสีมาเข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่21พ.ย.2562ณ.โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมในงาน ส.ป.ก.นำเอกสาร ส.ป.ก.4-01ไปแจกเกษตรกรในพื้นที่และประชาสัมพันธ์...และองค์ความรู้เกียวกับงานของ..ส.ป.ก.เอกสารเผยแพร่
วันที่21พ.ย.2562 ส.ป.ก. นครราชสีมา เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ.โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (22 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (22 พ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 [203] 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์