logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> บริการ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดบริการ ข่าว/บทความทั้งหมด

บริการ
แบบตัวอย่างบันทึกของเกษตรกรพืช 4 ชนิด (1 มิ.ย. 2559)
มาตรฐานสินค้าเกษตรพืชอุตสาหกรรม 6 ชนิด (1 มิ.ย. 2559)
คู่มือการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร [ E-book ] (1 มิ.ย. 2559)
องค์ความรู้ด้านระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (1 มิ.ย. 2559)
เอกสารประกอบการฝึกอบรม "การใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน" (1 มิ.ย. 2559)
สาระสำคัญกฏหมายปฏิรูปที่ดิน (1 มิ.ย. 2559)
การอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ (31 พ.ค. 2559)
การอนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค (31 พ.ค. 2559)
แบบคำร้องขอรับการจัดที่ดินและตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นเกษตรกร (31 พ.ค. 2559)
การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน/การกู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน community enterprise (30 พ.ค. 2559)
การให้ความยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฎิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น (30 พ.ค. 2559)
คำขอรับบริการการแก้ปัญหาที่ดิน (30 พ.ค. 2559)
การโอน การตกทอดทางมรดกสิทธิ/การเช่า เช่าซื้อ และสิทธิการเข้าทำประโยชน์/การออกใบแทน ส.ป.ก.4-01 (29 พ.ค. 2559)
การขออนุญาตใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (29 พ.ค. 2559)
บันทึกถ้อยคำ (29 พ.ค. 2559)
ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (12 เม.ย. 2559)
สิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (5 เม.ย. 2559)
การวางแผนพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (5 เม.ย. 2559)
คู่มือเกษตรกร (4 เม.ย. 2559)
ขั้นตอนการให้บริการจัดที่ดิน (4 เม.ย. 2559)
การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดที่ดิน (4 เม.ย. 2559)
ขั้นตอนการรับบริการสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. (3 เม.ย. 2559)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (2 เม.ย. 2559)
ขั้นตอนการรับบริการสินเชื่อจาก ส.ป.ก. (2 เม.ย. 2559)
คลินิกเกษตร (2 เม.ย. 2559)
แบบฟอร์มกระบวนการปฏิรูปที่ดิน (1 เม.ย. 2559)
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร (1 เม.ย. 2559)
เตือนภัยดินถล่ม (31 มี.ค. 2559)
แผ่นพับให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (31 มี.ค. 2559)
รายละเอียดการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน (30 มี.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3]
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์