logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (11 ก.พ. 2563)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (11 ก.พ. 2563)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563 (11 ก.พ. 2563)
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (11 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 1045 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน 9 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (11 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กค 6800 ปข (11 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานฝึกอบรม จำนวน 4รายการ โดยวิธเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาจง (11 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 10 (11 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ (11 ก.พ. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน จำนวน 1 คัน เป็นเวลา 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2563)
ร้อยเอกธรรมนัส รมช.กษ. มอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ ให้เกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (10 ก.พ. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า)ในวาระ รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ อำเภอเทพสถิต และอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (9 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมงานงาน "ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลด PM2.5" ภายใต้โครงการ Green-City by MOAC ณ ลานน้ำพุ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (9 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 21 รายการ (7 ก.พ. 2563)
ร้อยเอก ธรรมนัส มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ จำนวน ๕๐๐ ราย จ.เพชรบูรณ์พร้อมติดตามโครงการมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออก (7 ก.พ. 2563)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจราชการติดตามการปฏิบัติราชการ ณ ส.ป.ก.ขอนแก่น (7 ก.พ. 2563)
เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๖๓ ณ จังหวัดชัยภูมิ (7 ก.พ. 2563)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้ออากาศยานไร้คนขับ (UAV) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ก.พ. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างระบบประปาบาดาลและหอถังน้ำทรงแชมเปญ พร้อมถังกรองสนิมเหล็กและระบบโซล่าเซลล์ ปี 2563 (7 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ส.ป.ก. ทะเบียน กฉ 649 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 31,805.75 บาท (7 ก.พ. 2563)
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (7 ก.พ. 2563)
ตรวจสอบการถือครองที่ดิน ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (7 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ไม้โครงสน) จำนวน 1 มัด (7 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร(ไม้ดอกไม้ประดับ) จำนวน 1 โครงการ (7 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร(ผ้าพลาสติกปูบ่อ) จำนวน 10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างแกะสลักป้ายไม้สำนักงาน (7 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและเปลี่ยนแผ่นซับหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ EPSON รุ่น L210 หมายเลขครุภัณฑ์ 13000/ค57/004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยคอก จำนวน 7 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิกพร้อมโครงติดตั้งอะลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (6 ก.พ. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. และคณะ ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ (6 ก.พ. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับ รมช.กษ. ณ ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ (6 ก.พ. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 [182] 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์