logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครร่วมกับปลัดปกครองอำเภอบ้านม่วง ผู้ปกครองท้องที่ หมู่ที่ ๘ บ้านสรศรี ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครร่วมปักป้ายคำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ให้สิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ กรณีเกษตกรกระทำผิดระเบียบ (30 ม.ค. 2563)
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ (30 ม.ค. 2563)
จัดประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (30 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.กาญจนบุรี จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (30 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล (29 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.เลย สนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (28 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.เลย จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (28 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการแปรรูปเศษเนื้อโคขุนเพื่อเพิ่มมูลค่า (28 ม.ค. 2563)
อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (28 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (27 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาผู้แทรเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (27 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (27 ม.ค. 2563)
ร่วมพิธีอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (27 ม.ค. 2563)
นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์งาน ส.ป.ก.ในรายการ "ร่วมสร้างประเทศไทย" สวท.ยโสธร F.M.90 MFz. (27 ม.ค. 2563)
เข้าร่วมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ (24 ม.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์การให้สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้การให้สินเชื่อแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2563 (24 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.เลย จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน (24 ม.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ี่่ี่ี่ี่ีMobile Unit ที่ 2/2563 (23 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563 (23 ม.ค. 2563)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (23 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.พัทลุง มอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ให้โอวาทและมอบเช็ค ให้แก่พี่น้องเกษตรกร (23 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลีนิคเคลื่อนที่ (23 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 9 (23 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.เลย “โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย” (22 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตร (22 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์" (22 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 8 (22 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ยโสธร จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ส.ป.ก.ยโสธร (21 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (21 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (21 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมดำเนินกิจกรรม "กาแฟส่งตะวัน" (21 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.เลย ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอภูเรือ ปี 2563 (21 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 7 (21 ม.ค. 2563)
!! ระวัง โปรดอย่าหลงเชื่อ !! (20 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมงาน"วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (20 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 6 (20 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมพิธีราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวารมหาราช (19 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (18 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมจัดกิจกรรมประกวดการแปรรูปอาหารจากเนื้อโคขุน งานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร (18 ม.ค. 2563)
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาอาสาปฏิรูปที่ดินเพื่อกษตรกรรม (อสปก.) และพัฒนาผู้แทนกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด(คปจ.) ภายใต้โครงการอบรมสัมมนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (17 ม.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์