logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง อาคารบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (9 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเชขทะเบียน กม 3166 (9 มี.ค. 2563)
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกตรวจสอบการถือครองที่ดิน ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (9 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 16 (9 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2563 โดนวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มี.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มี.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มี.ค. 2563)
เกษตรกรลดกระหน่ำ สินค้าในเขตปฏิรูป ส่งท้ายงานครบรอบ ๔๕ ปี ส.ป.ก. (7 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก.เลย ร่วมงานวันสถาปนา 45 ปี ส.ป.ก. (7 มี.ค. 2563)
เลขาธิการ ส.ป.ก. เยี่ยมชมนิทรรศการและร้านค้า ในงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๕ ปี (6 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก. อาราธนานิมนต์พระราชวิสุทธิมุนี (หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล) เมตตาแสดงธรรมเทศนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๕ ปี (6 มี.ค. 2563)
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สำหรับการจัดซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนา 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 มี.ค. 2563)
แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๕ ปี (6 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก. ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๕ ปี (6 มี.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 51 รายการ (6 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 มี.ค. 2563)
ผู้บริหาร ส.ป.ก. มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (6 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก.จัดโครงการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี ๒๕๖๓ (6 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮฉ 3765 กรุงเทพมหานคร ยี่ห้อนิสสัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ฌช - 1464 กทม. (6 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำกัด (5 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ๔๕ ปี ส.ป.ก. “ศาสตร์พระราชานำให้อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข” (5 มี.ค. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ ม.วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (5 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กกก.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (5 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 7605 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มี.ค. 2563)
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ (5 มี.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1) (5 มี.ค. 2563)
(ร่าง) ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) จำนวน 1,326.135 ลูกบากศ์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (5 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กจ 6890 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ภายใน ส.ป.ก.ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มี.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ กษ.และผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มส้มโอแปลงใหญ่โคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี (4 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัด “งานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ” (4 มี.ค. 2563)
เลขาธิการ ส.ป.ก. เตรียมความพร้อมจัดงานครบรอบ ๔๕ ปี (4 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (4 มี.ค. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน (4 มี.ค. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดนำการเกษตร เรื่อง โครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ "เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ" (4 มี.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ กษ. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการฯ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (4 มี.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 [173] 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์