logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค (แบบมีเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ 51 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์คัดหมายเลขทะเบียน กต-9419 สฎ โดยวิธี (3 เม.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร จัดชุดเจ้าหน้าที่มาให้บริการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (3 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสานแลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อม Box inlet ห้วยยาง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ต.เก่ากลอย ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์(e-bidding) (3 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยยาง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 แห่งที่ 1 ต.เก่ากลอย ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์(e-bidding) (3 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563) (3 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563) (3 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 2 ส.ป.ก.ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 เม.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่อง Printer ยี่ห้อ EPSON-WF-7211 หมายเลขรหัส ส.ป.ก.7440-001-0003-61/0153 สพป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช (2 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก.ประชุมมาตรการ Work from Home เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (2 เม.ย. 2563)
ร่างประกาศประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 17 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการประชุมคณะทำงานกำกับดูแล ฐานข้อมูลกลาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (2 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก. รับมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 (2 เม.ย. 2563)
เลขาฯ ส.ป.ก. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ (2 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมทำความสะอาดเพื่อต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (2 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพชรบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 (2 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 เม.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (2 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรฯลฯ (2 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการ (2 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศราคากลาง (1 เม.ย. 2563)
ร่างประกาศประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Ze-bidding) (1 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ส.ป.ก. 1500/ว.51/0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ 2 บ้านเหนือ ม.2 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 52,100 ลบ.ม.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 10 คัน ส.ป.ก.เพชรบุรี ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานขยายเขตไฟฟ้าเข้าแปลงเกษตรกรรม ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (1 เม.ย. 2563)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม2563 (1 เม.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 [160] 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์