logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ 2 บ้านเหนือ ม.2 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 52,100 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเทอร์โมมิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ โดยวิธัเฉพาะเจาะจง (8 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการขุดลอกห้วยน้ำเทา บ้านศรีชมชื่น หมู่ 10 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย) (8 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับสนับสนุนเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ (8 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กธ 6824 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบติงานรายวันภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 เม.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องจักรกล ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ ๒ (7 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก.อุดรธานี ร่วมเฝ้าระวังจุดสกัด คัดกรอง ป้องกัน COVID-19 ณ เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี (7 เม.ย. 2563)
ปรกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กค 5121 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 เม.ย. 2563)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2563 (7 เม.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราดำเนินการ กิจกรรม UNIT SHOOL ภายใต้โครงการวัฒนธรรมองค์การ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ALROSMART องค์กรแห่งความน่าเชื่อถือ (7 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” (7 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำเกษตรกร จำนวน 1 หลัง ณ ส.ป.ก.สระแก้ว ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-biddind) (7 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563) (7 เม.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ครั้งที่3/2563 (7 เม.ย. 2563)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (7 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบติงานรายวันภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 เม.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP Officejet 7000 หมายเลขรหัส ส.ป.ก.13000/ว53/0001 สพป. และเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP ColorLaserJet CP2025 หมายเลขรหัส ส.ป.ก.7440-001-0079-52/0033 สพป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (3 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (3 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก. ป้องกัน covid-19 เอาจริง! ฆ่าเชื้อรถยนต์ราชการ (3 เม.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (3 เม.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ส.ป.ก.ลพบุรี จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำเดือนเมษายน 2563 (3 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก.ชลบุรี ช่วยเกษตรกรจำหน่ายสินค้าช่วง Covid-19 (3 เม.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 [159] 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์