logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินการจัดมุมพักผ่อนรอรับบริการในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล (21 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮว-9736 กทม. (20 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮข-6706 กทม (20 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (20 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเป็นกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563 (20 พ.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2563 (20 พ.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2563 (20 พ.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (20 พ.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2563 (20 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมหารือการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (19 พ.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ (19 พ.ค. 2563)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน และกลุ่มงานช่างและแผนที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงขุดสระขนาดความจุ 2,000,000 ลบ.ม. (19 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ย้ายจากห้องกฎกมาย ขึ้นด้านบนชั้นสอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องพระสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์บริการประชาชน โดยวิธัเฉพาะเจาะจง (19 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อต้นไม้ กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ค. 2563)
ประการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับกิจกรรมการตรวจสอบการถือครองที่ดิน กรณี พบความผิดปกติ มีการเปลี่ยนมือ ทิ้งร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 10 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2563 (19 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ 1 บ้านจิตตมาส หมู่ที่ 5 ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านวังหัวแหวน หมู่ที่ 6 ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ตามแบบ สขร.1 (19 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ค. 2563)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมการนำเสนอแผนการปฏิบัติงานภายใต้โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก (19 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กค 4326 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง วัน/ เดือน/ ปี จำนวน 14 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (18 พ.ค. 2563)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ และราคากลาง (18 พ.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 [148] 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์