logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (แอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 ราบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผงกั้นป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชนิดแผงผนังเบา ขนาด 3.8 ม. 1.4 ม. จำนวน 1 ัน (27 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5,675 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (27 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมติดตามการตรวจราชการนายกรัฐมนตรีและคณะ พื้นที่อุทกภัย จังหวัดสุโขทัย (26 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก. ไฟเขียว งบกองทุนปี ๖๕ พัฒนาเกษตรยั่งยืน (23 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างผู้ดูแลระบบโปรแกรมข้อมูลกองทุน (23 ก.ย. 2564)
ประชุมย่อย หารือในเรื่องการทบทวนโครงสร้างภายในหน่วยงานของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 3 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting (23 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ รถบรรทุกกะบะเทท้าย 6 ล้อ ISUZU หมายเลขรหัส ส.ป.ก. 2320-004-0002-077/37 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (23 ก.ย. 2564)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (23 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งสายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟ้้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แทปเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเดินระบบไฟฟ้าใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายอินเตอร์เน็ต ภายในอาคาร 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้าง อัด ฉีด ทำความสะอาด (เติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (23 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดรอ้ยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร จำนวน 120 ใบ ซื้่อกากน้ำตาล (พร้อมบรรจุ แกลลอน 20 ก.ก.) จำนวน 4,800 ก.ก. (23 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำรวจหลอดระดับติดโพล จำนวน 65 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ย. 2564)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) (22 ก.ย. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ ๑๕, ๑๖, ๑๗) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดลำพูน (22 ก.ย. 2564)
ประกาศ ส.ป.ก.สกลนคร งดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564 (22 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์