logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 8064 กระบี่ (3 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ส.ค. 2563)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (3 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่สำหรับจัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินอำเภอวังน้อย ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่มโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (1 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์จัดการที่ดินพระราชทานและศูนย์เพิ่มศักยภาพข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศจพ.) ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (31 ก.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) ร่วมประชุมตรวจติดตามและขับเคลื่อนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ (31 ก.ค. 2563)
ส.ป.ก.จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเสวนา หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รุ่นที่๒ (31 ก.ค. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ร่วมเสวนาเรื่องประสบการณ์ที่น่าประทับใจในการทำงานราชการ ในโครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี (31 ก.ค. 2563)
กิจกรรมโครงการร่วมบริจาคโลหิต โครงการหนึ่งคนให้ หลายคนรับให้โอกาสผู้ป่วย (31 ก.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเครือข่าย สอส. และสภาประชาชน ๔ ภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ พร้อมรับหนังสือร้องเรียนจากผู้ชุมนุม (31 ก.ค. 2563)
ส.ป.ก.ตรัง ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกร (31 ก.ค. 2563)
สบท.จัดประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนฯ สังกัด ส.ป.ก. (31 ก.ค. 2563)
ส.ป.ก.ตรัง จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (Mobile Unit) (31 ก.ค. 2563)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายอุปกรณ์พ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (31 ก.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี เข้าร่วมงานโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กฎาคม 2563 (31 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมาายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) (31 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสะร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องสะแกน หมายเลข ส.ป.ก.ยโสธร 7440-010-0005-47/0056 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องสแกน หมายเลขส.ป.ก.7440-010-0005-47/0056 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 3 ห้องประชุมอินทรชิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านยานพาหนะสถานที่และสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของ ส.ป.ก.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ณ ห้องประชุม ส.ป.ก. สระแก้ว (30 ก.ค. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามแผนภารกิจ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรฯ ประจำปี ๒๕๖๓ และร่วมกิจกรรมสร้างฝ่ายชะลอน้ำแบบชั่วคราว และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ หมู่ที่ ๗ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (30 ก.ค. 2563)
ส.ป.ก. เดินหน้ายกระดับชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ชูโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านผู้ใหญ่โทน และการจัดที่ดินทำกินในพื้นที่ คทช. ตำบลเขาซก ต้นแบบพัฒนาอาชีพทำเกษตรอย่างยั่งยืน (30 ก.ค. 2563)
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 7/2563 (30 ก.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอแปลงยาว ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายประคอง ก๊วยเจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอแปลงยาว เป็นประธานการประชุม (30 ก.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุตามโครงการฝสยชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.กำแพงเพชร (30 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตรึงโครงไม้พร้อมเสาและไม้ค้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุมฯ และค่าจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อขนย้ายกล้าหญ้าแฝก (30 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนสิงหาคม 2563 (30 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงประจำเดือนสิงหาคม 2563 (30 ก.ค. 2563)
โครงการพัฒนาบนผืนดินพระราชทานเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร การเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการเกษตรสำหรับยุวเกษตรกร (30 ก.ค. 2563)
โครงการพัฒนาบนผืนดินพระราชทานเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร การเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการเกษตรสำหรับยุวเกษตรกร (30 ก.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรมและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามแผนตรวจราชการของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (30 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กฉ 3270 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 [123] 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์