logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารฯ พร้อมจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับอบเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการยกระดับรายได้เกษดตรกรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี)จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 25 จัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ วัดโปรยฝน ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (17 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (17 ส.ค. 2563)
นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมติดตามร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ (17 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.นราธิวาส (17 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอะคลิลิค (17 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด (17 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (17 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินการจัดมุมพักผ่อนรอรับบริการในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินการจัดมุมพักผ่อนรอรับบริการในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2563)
รมว.เฉลิมชัย ตรวจราชการนครศรีธรรมราช พร้อมมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เกษตรกร อ.ชะอวด (15 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (14 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น Triton หมายเลขทะเบียน ฌช 1436 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 37 รายการ (14 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ (14 ส.ค. 2563)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับ รมว.กษ. ตรวจราชการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จ.นครศรีธรรมราช (14 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (14 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมชุดเครื่องเสียงห้องประชุมธนะรัชต์ (14 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์ชุดทำความสะอาดสระ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA ๔.๐ Working Team) หมวดที่ ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (14 ส.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (14 ส.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (14 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (14 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รุ่น CRG 325 จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (13 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายค่าชดเชยการลงทุนในการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (13 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (13 ส.ค. 2563)
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 (13 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (13 ส.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรถวาย ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 (13 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กท 4441 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [120] 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์