logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเกษตรกรต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ไดร์ชาร์ท ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นค 3908 พระนครศนรีอยุธยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดภายใน - ภายนอก ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กพ 6194 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กุญแจพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารเก็บของ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๖๕๖๓ (12 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันพระเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (12 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 (12 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ Toyota รุ่น Vigo หมายเลขทะเบียน 2 กน 7580 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) เขตตรวจราชการที่ ๙, ๑๓, ๑๔ ร่วมประชุมการตรวจติดตามและขับเคลื่อนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๒/๒๕๖๓ ณ จังหวัดปราจีนบุรี (11 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.ตรัง ร่วมกันจัดกิจกรรม ๕ ส. ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (11 ส.ค. 2563)
ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร สังกัด ส.ป.ก.กำแพงเพชร (11 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรณษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (11 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรููปที่ดินอำเภอละงู ครั้งที่ 1/2563 (11 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ตกแต่งอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ส.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมโครงการรวมพลังศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (11 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (11 ส.ค. 2563)
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2563 (11 ส.ค. 2563)
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยวัสดุการเกษตรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (11 ส.ค. 2563)
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ ปีที่ ๓ (11 ส.ค. 2563)
จัดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓ (11 ส.ค. 2563)
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (11 ส.ค. 2563)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (11 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.สกลนคร ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวห้วยวังข่า หมู่ 3 และหมู่ 8 (11 ส.ค. 2563)
จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอวานรนิวาส (11 ส.ค. 2563)
จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอคำตากล้า (11 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอควนกาหลง ครั้งที่ 1/2563 (11 ส.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามแบบ สขร.1 (11 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (11 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอรื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำรูปภาพเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมกรอบรูป ขนาด A4 จำนวน 20 รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมหารือและขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (10 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) เขตตรวจราชการที่ ๙, ๑๓, ๑๔ ร่วมประชุมการตรวจติดตามและขับเคลื่อนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๒/๒๕๖๓ ณ จังหวัดนครนายก (10 ส.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 [119] 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์