logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

รมช.ธรรมนัส แท็กทีม รมช.นฤมล ลงพื้นที่อำนาจเจริญมอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (10 ต.ค. 2563)
รมช.กษ. จับมือ รมช.รง. และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลง ศพก.เครือข่าย พร้อมมอบ ส.ป.ก ๔-๐๑ พื้นที่ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี (9 ต.ค. 2563)
รมช.ธรรมนัส มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกรอุบลราชธานี (9 ต.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GNSS ระบบสถานี Rover ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ต.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GNSS ระบบสถานี Rover ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ต.ค. 2563)
ทำบุญตักบาตร อาคารศูนย์บริการประชาชนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (9 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) (9 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตกแต่งสถานที่พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ต.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ตามแบบ สขร.1 (9 ต.ค. 2563)
รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563) (9 ต.ค. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับ รมช.กษ. ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรผสมผสาน (8 ต.ค. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับ รมช.กษ. มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ (8 ต.ค. 2563)
ผอ.สจก.ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในวาระ รมช.กษ. มอบ๔-๐๑ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ (8 ต.ค. 2563)
ผอ.สจก.เข้าร่วมการประชุมหารือและลงพื้นที่กรณีปัญหาที่ดิน ณ พื้นที่ส.ป.ก.ยโสธร (8 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมให้ข้อมูล กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรณีการทำลายผืนป่า จ.พิษณุโลก (8 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต้อนรับและประสานงานทั่วไปในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ (8 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ2564 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 9,498.06 ลบ.ม. สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม สายที่ 4 และสายที่ 5 ในแปลงที่ดิน คสช. แปลงที่ดินเลขที่ No.83 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ (8 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมหารือฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน ๔ ภาค (7 ต.ค. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุม กมธ.ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณี อ.นาดี และ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (7 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมงานในโอกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี กรมบัญชีกลาง (7 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและบริเวณโดยรอบ ส.ป.ก.กระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ต.ค. 2563)
คณะผู้บริหาร ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดี กับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง (6 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายค่าชดเชยการลงทุนในการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ (6 ต.ค. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (6 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (6 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conferrene) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (6 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัด สระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กง 5966 สบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กม 2923 สบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ต.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์