logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ (12 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ให้ทายาทเกษตรกรที่ถึงแก่ความตาย ยื่นคำขอการจัดที่ดินที่เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (12 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง การสูญหายของหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (12 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2564) (12 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ต.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ประชุมติดตาม และแก้ไขปัญหาการออก ส.ป.ก.๔-๐๑ แปลงตกค้างของ ส.ป.ก.อุบลราชธานี (11 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน (11 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64ถึงก.ย.64) (11 ต.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่อำนาจเจริญ ลุยเปิดตลาดสมุนไพรให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (9 ต.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ชลบุรี ปีงบประมาณ '๖๕ (8 ต.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมคณะติดตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (8 ต.ค. 2564)
รมว.กษ. เปิดอาคารแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางไร่ใต้-พิบูลมังสาหาร พร้อมมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้เกษตรกรในเขต ส.ป.ก.อุบลราชธานี (8 ต.ค. 2564)
รมว.กษ. ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบชลประทานหนองช้างใหญ่ (8 ต.ค. 2564)
รมว.กษ. เปิดศูนย์บัญชาการฯ ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (8 ต.ค. 2564)
ส.ป.ก. แจงจำแนกที่ดินป่าไม้ถาวร ปลายคลองห้วยไคร้ - พระสทึง รับบิ๊กป้อมตรวจราชการสระแก้ว (8 ต.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 (8 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่ื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ต.ค. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก ณ โครงการศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้ ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (7 ต.ค. 2564)
ส.ป.ก. เตรียมความพร้อมรับรองนายกฯ ตรวจราชการพื้นที่ จ.สระแก้ว (7 ต.ค. 2564)
รองเลขาธิการฯ ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.อุบลราชธานี พร้อมเตรียมต้อนรับ รมว.กษ. ลงพื้นตรวจราชการ จ.อุบลราชธานี (7 ต.ค. 2564)
ร่างประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ต.ค. 2564)
รองเลขาธิการฯ ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.นครนายก - ปราจีนบุรี รับปีงบประมาณ '๖๕ (7 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564) (7 ต.ค. 2564)
เลขาธิการ ส.ป.ก. สั่งการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งงานภายในของ ส.ป.ก. ใหม่! (6 ต.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมร่วมกับ สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจําราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (6 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินครั้งที่ 2 ของพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (6 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังเพื่อบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ศจก.) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ต.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564) ปีงบประมาณ 2564 (5 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง การสูญหายของหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (5 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง การสูญหายของหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (5 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564) (5 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง การสูญหายของหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (5 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง การสูญหายของหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (5 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง การสูญหายของหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (5 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง การสูญหายของหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (5 ต.ค. 2564)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง มอนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง (4 ต.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์