logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก. ร่วมประชุม กมธ.ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบข้อซักถามชี้แจงข้อเท็จจริง (22 ต.ค. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี (22 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก.สตูล จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2563 (22 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (22 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conferrene) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ (21 ต.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่าๆ สังกัด ส.ป.ก.ส่วนกลาง (21 ต.ค. 2563)
ร่าง ประกาศสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน (21 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ ๕๓ ปี (21 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก พร้อมชุดโปรแกรมฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (21 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (21 ต.ค. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะ ลงพื้นที่ ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา (21 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ต.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย ผอ.กลุ่ม (กยป./กกม./กชง./กกง.)ดำเนินการติดตามและประเมินผลเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นการชั่วคราว รอบที่ 2 (21 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (21 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ส.ป.ก. (20 ต.ค. 2563)
ร่างประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและชุดโปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (20 ต.ค. 2563)
โครงการ 1 เกษตรกร 1 ทฤษฎีใหม่ (20 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (แบบเล่ม) จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายหินก่อคลองบางไทร บ้านบางนุ้ย หมู่ 6 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (20 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือปีงบปรมาณ พ.ศ.2563 ประจำไตรมาสที่ 4 (20 ต.ค. 2563)
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 10/2563 และคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 6/2563 (20 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (20 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (19 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (19 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก. เดินหน้าส่งเสริมอาชีพเกษตรกรพื้นที่ คทช.-ส.ป.ก.4-01 จ.อุทัยธานี และนครสวรรค์ พร้อมหนุนรวมกลุ่มบริหารจัดการผ่านระบบสหกรณ์ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (19 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คตามระยะที่กำหนดและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๗กษ ๓๑๘๔ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก รถยนต์หมายเลขทะเบียน 2กค 3065 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 3กส-1734 กทม. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค. 2563)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 (19 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค. 2563)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (19 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบัตรเติมเงินอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค. 2563)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (19 ต.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์