logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สบท.จัดประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนฯ สังกัด ส.ป.ก. (28 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ (28 ต.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในตำแหน่งต่างๆ (28 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ต.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำเกษตรกร ส.ป.ก.บึงกาฬ (28 ต.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายสำนักงาน ส.ป.ก.บึงกาฬ (28 ต.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ ส.ป.ก.บึงกาฬ (28 ต.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง นำโดย นางสุภาวดี ระโยธี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ตรัง ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (28 ต.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง นำโดย นางสุภาวดี ระโยธี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ตรัง ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (28 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563) (28 ต.ค. 2563)
ร่าง ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที จำนวน 5 เครื่อง (27 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน และเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (27 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก. จัดประชุมการจัดทำแผนงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรปี พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙ ของ ส.ป.ก. (27 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังเพื่อบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ต.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ (27 ต.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (ขุดลอกห้วยเขาขนบ้านน้ำพุใต้ ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย) (27 ต.ค. 2563)
รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่มอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ พร้อมปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.พิษณุโลก (26 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมเป็นเกียรติในงาน "๒๐ ปี พอช. พลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน" (26 ต.ค. 2563)
รมช.ธรรมนัส มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เกษตรกรกำแพงเพชร พร้อมแหล่งน้ำตามโครงการ ๑ ชุมชน ๑ แหล่งน้ำ และเงินเยียวยาสวนลำไย (26 ต.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี เข้าร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัย "งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน" สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2563 (26 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาดผู้ชนะเสนราคาจ้างก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. บ้านกำมะเสน หมู่ 2 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 แห่ง ครั้้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 8064 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพรถยนต์ จำนวน 2 คัน (26 ต.ค. 2563)
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2563 (26 ต.ค. 2563)
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 (26 ต.ค. 2563)
รมช.ธรรมนัส มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ณ จ.ลำปาง (25 ต.ค. 2563)
รมช.ธรรมนัสมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เกษตรกรจังหวัดแพร่ พร้อมมอบเงินเยียวยาเกษตรกรสวนลำไย (25 ต.ค. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.แพร่ เตรียมความพร้อมมอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เกษตรกร (25 ต.ค. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมพิธีมอบหนังสือ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เกษตรกร จ.แพร่ (25 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพฯ (24 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก. จัดพิธีสมโภชน์องค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ (23 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก. ถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช" ประจำปี ๒๕๖๓ (23 ต.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "วันปิยมหาราช" (23 ต.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 (สขร.1) (23 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ Toyota รุ่น Hilux Vigo หมายเลขทะเบียน 2 กน 7580 กรุงเทพมหานคร (22 ต.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น Triton 2016 หมายเลขทะเบียน 5 กอ 7673 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบ่อยาง ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว และ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (22 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก. เตรียมสมโภชน์ผ้าพระกฐินพระราชทานและเครื่องกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๓ (22 ต.ค. 2563)
ร่าง ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน (22 ต.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์