logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ย. 2563)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (10 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (10 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำโปสเตอร์สติ๊กเกอร์ เพื่อร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ย. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมสำนักงานฯ จ.ชุมพร (9 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ปี ๒๕๖๓ ภาคใต้ (9 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ถวายเงินผ้าพระกฐินพระราชทานเพิ่มเติม ณ วัดปรินายกวรหาร (9 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (9 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อนำมาเปลี่ยนสำหรับเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อร้างถนนสายซอยผิวจราจรหินคลุก ระยะทาง 0.730 กม. โครงการจัดที่ดินเกษตรกรรุ่นใหม่ 9 (2) ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน (9 พ.ย. 2563)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและเปลี่ยนแผ่นซับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Epson รุ่น L210 หมายเลขครุภัณฑ์ 13000/ค57/003 จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย. 2563)
แบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (9 พ.ย. 2563)
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนตุลาคม 2563 (9 พ.ย. 2563)
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 (9 พ.ย. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. รุกลงพื้นที่พร้อมรับฟัง แก้ปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่บ้านไผ่สีทอง จ.พะเยา (8 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1กถ3893 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คตามระยะที่กำหนดและซ่อมอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌข 3848 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คตามระยะที่กำหนดและซ่อมอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌข 3848 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (6 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๔ ปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (6 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมงานแถลงข่าวจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๒๕๖๓ (6 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (6 พ.ย. 2563)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (6 พ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการสำรวจผู้ที่เข้ามาทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (6 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กง 1360 รอ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 พ.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (สขร.1) (6 พ.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (5 พ.ย. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมสำนักงานฯ จ.สุพรรณบุรี (5 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร (5 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมหารือจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ ๑ (5 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารจัดเก็บสารบบที่ดินและอุปกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 พ.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์