logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก.เลย ร่วมพิธี “ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563“ (16 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ ด้วยการร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกล่าวอุดมการณ์รักชาติด้วยการร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกล่าวอุดมการณ์รักชาติ (16 พ.ย. 2563)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ ด้วยการร่วมกันร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวอุดมกรณ์รักชาติ ณ บริเวณหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ประจำปี 2564 (16 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ (16 พ.ย. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เตรียมความพร้อมต้อนรับ รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ และมอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ จ.เชียงราย (15 พ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงาน โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา (15 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมพิธีวางพานพุ่มน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙ เนื่องในงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๓ (14 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง (14 พ.ย. 2563)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 น. นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ส.ป.ก.ยโสธร ได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ "ในหลวงกับการปฏิรูปที่ดิน" น้อมนำพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน จำนวน 9 ข้อ ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่สำคัญของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย ณ บริเวณหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด (14 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 (14 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีการดำเนินการบังคับคดีในเขตปฏิรูปที่ดิน (13 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ย้ำ! แก้กฎหมาย ส.ป.ก. ปี ๖๓ “เกษตรกรต้องมาก่อน” (13 พ.ย. 2563)
ร่างประกาศประกวดราคา และเผยแพร่ราคากลางงานจ้างผลิตและเผยแพร่โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และการพัฒนาองค์กรของ ส.ป.ก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก. จัดอบรมการใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (13 พ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดโครงการพัมฒาผู้แทนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (13 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ย. 2563)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กก 4488 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสลับยาง 4 เส้น และตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กจ 6890 ยโสธร โดยวิธีีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด (13 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมนิเทศโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (12 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า "การจัดงานมหกรรม เกษตร อัจฉริยะ ครั้งที่ ๑" (12 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ (12 พ.ย. 2563)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (12 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (12 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๓ (12 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กกก.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ (12 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (12 พ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ โครงการคัดเลือก Talent of the year ประจำปีงบประมาณ 2563 (12 พ.ย. 2563)
เชิญชวนเยี่ยมชมแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร นายทรงสิทธิ์ หาญมนตรี (12 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ย. 2563)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานขุดลอกหนองบ้านสามหนอง (12 พ.ย. 2563)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานขุดลอกหนองขวางใหญ่ (12 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยเขาขนบ้านน้ำพุใต้ เขตปฏิรูปที่ดินตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พ.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์