logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระเก็บน้ำสาธารณะแห่งที่ 7 บ้านสองแพรก หมู่ที่ 9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล แปลง 601 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ (20 ต.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps) รุ่นที่ ๑๗ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (20 ต.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจสอบสภาพพื้นที่กรณีโครงการป่าสำราญ จ.ขอนแก่น (20 ต.ค. 2564)
รองเลขาธิการฯ ตรวจติดตามงานและรับฟังความเห็น ส.ป.ก.ขอนแก่น (20 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย สำหรับใช้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 ม. จำนวน6 6 สาย ระยะทางรวม 4.699 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้ทางราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ต.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการภายใต้การดำเนินงานของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (19 ต.ค. 2564)
ส.ป.ก. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ (19 ต.ค. 2564)
ส.ป.ก. มอบเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV และเครื่องฟอกอากาศ (19 ต.ค. 2564)
ส.ป.ก. ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ดำเนินการ อ.เมือง จ.นครราชสีมา (19 ต.ค. 2564)
ส.ป.ก.นครราชสีมา เปิดสำนักงานรับรองเลขาธิการฯ ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน (19 ต.ค. 2564)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี ข้าร่วมประชุมกับนายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์ ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ ในการหารือแนวทางการดำเนินงานการส่งคืนที่ราชพัสดุ (19 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน (19 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน (19 ต.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (18 ต.ค. 2564)
ส.ป.ก.ร่วมติดตามนายกฯ ประยุทธ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ และการใช้พลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้า ด้วยนวัตกรรม "โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดกับพลังน้ำขนาดใหญ่" (18 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น Triton 2019 หมายเลขทะเบียน 1 ขช 7251 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ต.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน ๔ ภาค อ.สูงเนิน (18 ต.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมแปลง คทช.ปากช่อง และแปลงเกษตรกรรุ่นใหม่ (18 ต.ค. 2564)
รองเลขาธิการฯ ติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหา ส.ป.ก.สระบุรี (18 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (18 ต.ค. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (18 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังเพื่อบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ต.ค. 2564)
ประกาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (18 ต.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564) (18 ต.ค. 2564)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมคณะติดตาม รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ มอบนโยบาย กษ. พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ อ.สทิงพระ และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (17 ต.ค. 2564)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมคณะติดตาม รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามความก้าวหน้าโครงการระบายน้ำคลองไผ่ อ.ระโนด จ.สงขลา (17 ต.ค. 2564)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมคณะติดตาม รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมมอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ ให้เกษตรกร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา (16 ต.ค. 2564)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมคณะติดตาม รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมมอบสัญญาเช่า ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ คทช.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา (16 ต.ค. 2564)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมติดตาม รมว.กษ. และคณะ ตรวจราชการพร้อมมอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.กงหรา จ.พัทลุง (15 ต.ค. 2564)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมติดตาม รมว.กษ. และคณะ ตรวจราชการพร้อมมอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ จ.ตรัง (15 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (15 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (15 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (15 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและบริเวณโดยรอบ ส.ป.ก.กระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) (15 ต.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์