logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก.ร่วมคณะตรวจราชการกับรองนายกฯ ประวิตร วงษ์สุวรรณ ณ จ.เชียงราย (7 ธ.ค. 2563)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอรัปชันสากล "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (Zero tolerance & Clean MOAC)" (7 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบไม่มีพนักพิง จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมตัดสินผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๔๖ ปี (7 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ (7 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (7 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาร่วมพิธีจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (7 ธ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม (7 ธ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (7 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำเอกสาร เพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ธ.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร.1) (7 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก. จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธ.ค. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พบกลุ่มสภาประชาชน ๔ ภาค จ.ลพบุรี พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต (5 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 (5 ธ.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 (5 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 (5 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (4 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย ๙ ด้าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (4 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมหม่อนไหม เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑ ปี (4 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงค์ (4 ธ.ค. 2563)
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น. ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงค์ เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณถนนคนเดิน เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ (4 ธ.ค. 2563)
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ ในสังกัด ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 พิธีสวดพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล ณ ศาลาสุนทรจิตตานุสรณ์ วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดิอน พฤศจิกายน 2563 (4 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2564 (4 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2564 (4 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ปี ๒๕๖๓ "DG Awards 2020" (3 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมเปิดงานมหกรรม "ภูมิพลังแผ่นดิน" อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (3 ธ.ค. 2563)
ร่าประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง จัดซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) จำนวน 4 ชุด (3 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเป็นกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 1 รายการ (3 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันครบรอบอสัญกรรมท่านจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (3 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 17 ชุด (3 ธ.ค. 2563)
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับตำแหน่งในการปฏิบัติงานของสำนักวิชาการและแผนงานด้วย Unit School (ต่อเนื่อง) (3 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.เลย ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit (3 ธ.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์