logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ออกจัดเก็บหนี้กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (15 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถนนสายซอยผิวจราจรหินคลุก ระยะทาง 0.730 กม. โครงการจัดที่ดินเกษตรกรรุ่นใหม่ 9 (2) ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 (คทช.) ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ธ.ค. 2563)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Cannon MF 3010 สีดำ (รุ่น CRG 325) สำหรับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและระบบบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮฉ 3765 กทม. ยี่ห้อนิสสัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 22 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่๑/๒๕๖๔ (14 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการดำเนินงานวางและจัดทำผังเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (14 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2563)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (14 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหลักเขตที่ดิน ส.ป.ก.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ส.ป.ก.ทะเบียน กค 1531 ชพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2563)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (14 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2563)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 (14 ธ.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ปี 2564 (เขตตรวจราชการที่ 15) ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ (9 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน (วัสดุสำนักงานที่จัดซื้อ 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค. 2563)
รมช.ธรรมนัส ลุยพื้นที่ ส.ป.ก. มอบนโยบายแก้ปัญหา คทช.สุราษฎร์ฯ (9 ธ.ค. 2563)
สองรัฐมนตรี พร้อม ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9 ธ.ค. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมสำนักงานฯ จ.สุราษฎร์ธานี เตรียมรับการตรวจราชการ (9 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ (9 ธ.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ ๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (9 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 (9 ธ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดอบรมผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 (อสปก./คปจ.) (9 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.เลย ได้ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit ณ อำเภอเชียงคาน (9 ธ.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจำนวน 1 รายการ (9 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุมฯ และค่าจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์