logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา ประจำสำนักบริหารกองทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ม.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เป็นหมึกพิมพ์จำนวน ๔ รายการ โดยวิธเฉพาะเจาะจง (5 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยยาง บ้านหนองแสง ม.3 แห่งที่ 1 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 ม.ค. 2564)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E1/2564 การจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยยาง บ้านหนองแสง ม.3 แห่งที่ 1 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู (5 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด (5 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Web Conference (4 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก. จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ (4 ม.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (4 ม.ค. 2564)
ดาวน์โหลด 859 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำไตรมาสที่ 1 (4 ม.ค. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (4 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดรอยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กธ 9221 รอ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ม.ค. 2564)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (4 ม.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนธันวาคม 2563 (4 ม.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนธันวาคม 2563 (1 ม.ค. 2564)
“เฉลิมชัย” ชูธงยุทธศาสตร์ ”ตลาดนำการผลิต” ปฏิรูปภาคเกษตรรับมือปี2564 พร้อมขอบคุณประชาชนมอบตำแหน่งรัฐมนตรีดีเด่นและโหวตให้กระทรวงเกษตรมีผลงานอันดับ1 (30 ธ.ค. 2563)
รองเลขาธิการฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) พร้อมคณะ รมช.กษ. ณ จ.ลำปาง (30 ธ.ค. 2563)
เลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะผู้บริหาร เข้าขอพร ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ (30 ธ.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 71 รายการ (30 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ออกติดตามหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (30 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ออกติดตามหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (30 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกหนอง บ้านสามหนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ (30 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 (คทช.) ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ธ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 (30 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านยานพาหนะสถานที่และสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านยานพาหนะสถานที่และสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านบริหารงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านบริหารงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านบรืหารงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์