logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
ส.ป.ก.กาญจนบุรี ร่วมจัดนิทรรศการวันยุวเกษตรกรโลก ประจำปี2563 (23 พ.ย. 2563)
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (18 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ (17 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.กาญจนบุรี ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 2/2564 (17 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาร่วมสวดมนต์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และประชาชน เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (16 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" (16 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.เลย ร่วมพิธี “ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563“ (16 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ ด้วยการร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกล่าวอุดมการณ์รักชาติด้วยการร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกล่าวอุดมการณ์รักชาติ (16 พ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ประจำปี 2564 (16 พ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงาน โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา (15 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง (14 พ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด (14 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 (14 พ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดโครงการพัมฒาผู้แทนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (13 พ.ย. 2563)
เชิญชวนเยี่ยมชมแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร นายทรงสิทธิ์ หาญมนตรี (12 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (11 พ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการสำรวจผู้ที่เข้ามาทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (11 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (11 พ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครสอบข้อเท็จจริงการทำประโยชน์และถือครองที่ดินของเกษตรกร (10 พ.ย. 2563)
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร (10 พ.ย. 2563)
ชี้แจงระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัตในการขอใช้ที่ ส.ป.ก. กรณีวัดถ้ำผาแด่น ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร (10 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (10 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (6 พ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการสำรวจผู้ที่เข้ามาทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (6 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.กาญจนบุรี ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 1/2564 (5 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (4 พ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีช้างป่าบุกรุก (2 พ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 2/2564 (30 ต.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) (29 ต.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง นำโดย นางสุภาวดี ระโยธี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ตรัง ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (28 ต.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ (27 ต.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี เข้าร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัย "งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน" สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2563 (26 ต.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "วันปิยมหาราช" (23 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก.สตูล จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2563 (22 ต.ค. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะ ลงพื้นที่ ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา (21 ต.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย ผอ.กลุ่ม (กยป./กกม./กชง./กกง.)ดำเนินการติดตามและประเมินผลเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นการชั่วคราว รอบที่ 2 (21 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (21 ต.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (14 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม (14 ต.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (14 ต.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์