logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดทำป้ายประกาศฯ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 (เดือน ก.ค. 64 ถึงเดือน ก.ย. 2564) (29 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต 7950 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ FORD รุ่น Ranger 2018 หมายเลขทะเบียน 7 กษ 3198 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ต.ค. 2564)
ส.ป.ก.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ ๖๒ ปี (28 ต.ค. 2564)
ส.ป.ก. รับมอบเครื่องดื่ม จากบริษัท ซี.พี. ฟู้ดสโตร์ จำกัด (28 ต.ค. 2564)
เปิดเวทีสัมมนาวิชาการ “Disruptive Change : เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม" (28 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคัดแยกขนาดผลไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ต.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (27 ต.ค. 2564)
ผู้บริหาร ส.ป.ก. บรรยายพิเศษปัจฉิมนิเทศ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับกลาง (นปก.) รุ่นที่ ๒ (27 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ (27 ต.ค. 2564)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” (27 ต.ค. 2564)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี นายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์ ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บึงชำอ้อ (27 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประจำปีงบประมาณ 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรุปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (27 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ Toyota รุ่น Vigo Cham หมายเลขทะเบียน 2 กน 7581 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ต.ค. 2564)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 (26 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (26 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (26 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (26 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อใสภาพรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั้ง (26 ต.ค. 2564)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ต.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดที่ดินและการเก็บค่าตอบแทนที่ดินชุมชน (25 ต.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2564 (25 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบฯ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ต.ค. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช (23 ต.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เยือนพื้นที่ต้นแบบ ๒ ไร่ครึ่งอยู่ได้ เยี่ยมเกษตรกรรุ่นบุกเบิก - รุ่นใหม่นิคมพอเพียง และ คทช.กาฬสินธุ์ (21 ต.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ (21 ต.ค. 2564)
ส.ป.ก.มหาสารคาม รับการตรวจเยี่ยมจากรองเลขาธิการฯ (21 ต.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยม ไร่แสนดี เกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขตปฏิรูปฯ มหาสารคาม (21 ต.ค. 2564)
ส.ป.ก.สกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 (21 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดสระเก็บน้ำสาธารณะแห่งที่ 2 บ้านสองแพรก หมู่ที่ 9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวักระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระเก็บน้ำสาธารณะแห่งที่ 7 แปลงบริษัทเขาพนมแพลนเตชั่น จำกัด ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ต.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์