logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 (3 ก.พ. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ ๙, ๑๓, ๑๔)ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จังหวัดนครราชสีมา (2 ก.พ. 2564)
กกจ.ปิดอบรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ (2 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมวางพวงมาลาผ่านระบบเสมือนจริง คารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๘ ปี (2 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ (2 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บสารบบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกอวราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) (2 ก.พ. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 (2 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (2 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและฝึกปฏิบัติ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรม จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.พ. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ประชุมการทำขอบเขตที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (1 ก.พ. 2564)
รมช. กษ. พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยพิบัติ พร้อมมอบบ้านผู้ประสบภัย จังหวัดสุโขทัย (1 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก. เข้าร่วมพิธีปล่อยคาราวานเครื่องบินฝนหลวงออกปฏิบัติการ (1 ก.พ. 2564)
กกจ. ส.ป.ก.จัดอบรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ (1 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ร่วมงานโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างบุรีรัมย์เมืองกีฬาเลิศล้ำ” (1 ก.พ. 2564)
ขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2564 (1 ก.พ. 2564)
เมื่อวันที่ 31มกราคม 2564 นายกฤษณะ ดีปาละ ปฎิรูปที่ดินจังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฎิรูปที่ดิน โดยมีนายวิทยา ปันวารีพร้อมคณะ ร่วมขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่3/2564 ณ บ้านต้าม ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีนายนิวัฒน์ งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีฯ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (1 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.พ. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 (1 ก.พ. 2564)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพ (1 ก.พ. 2564)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.พ. 2564)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.พ. 2564)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมประตูห้องยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเลเซอร์ Richo จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋า จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.พ. 2564)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 (1 ก.พ. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน มกราคม 2564 (1 ก.พ. 2564)
สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (1 ก.พ. 2564)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ม.ค. 2564)
ร่างประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการฐานข้อมูลการจัดที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ม.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดหาชุดโปรแกรมภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ม.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ราคากลางสำหรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน (29 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร การพัฒนาทายาทเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 (29 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร พร้อมทำความสะอาดขนย้ายกึ่งไม้ออกจากบริเวณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563) (29 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) (29 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 2 เดือน (29 ม.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์