logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดยโสธร (1 มี.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (1 มี.ค. 2564)
สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (1 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะ กมธ.วิสามัญศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน (25 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (25 ก.พ. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรมและคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ส.ป.ก.จังหวัดนครสวรรค์ (25 ก.พ. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (25 ก.พ. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (25 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (25 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (25 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชท่อเพลิงประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (25 ก.พ. 2564)
ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ฯ(Mbile Unit) ครั้งที่ 8/64 (25 ก.พ. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายสัญญาณเพื่อใช้งานในระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.พ. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรรมของเกษตรกร ณ บ้านห้วยตอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (24 ก.พ. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ ๙, ๑๓, ๑๔) ตรวจเยี่ยมสำนักงาน และประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดอำนาจเจริญ (24 ก.พ. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ ๙, ๑๓, ๑๔) ตรวจเยี่ยมสำนักงาน และประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดยโสธร (24 ก.พ. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะผู้ติดตามได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ส.ป.ก.พิจิตร (24 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมมอบนโยบาย งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (24 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.พ. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (24 ก.พ. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (24 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย ระยะทางรวม 1.520 กม. แปลงที่ดิน เลขที่ No 1761 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (24 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.พ. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขต ๑๕, ๑๖ และ ๑๗) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ (23 ก.พ. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ ๑๕, ๑๖ และ ๑๗) ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจ ๑๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ (23 ก.พ. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดยโสธร (23 ก.พ. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรมและคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ส.ป.ก.จังหวัดกำแพงเพชร (23 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดิน การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. ... (23 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.จัดฝึกอบรมเรื่องการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด ส.ป.ก.ส่วนกลาง (23 ก.พ. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (23 ก.พ. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนบ้าน ก.ม. 7 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (23 ก.พ. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (23 ก.พ. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนบ้าน ก.ม. 7 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (23 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 115 รายการ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด (23 ก.พ. 2564)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (23 ก.พ. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์