logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม ประจำเดือน มีนาคม 2564 (8 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม ประจำเดือน มีนาคม 2564 (8 มี.ค. 2564)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (8 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.มหาสารคาม ร่วมกับ จิตอาสา 904 จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม “โคก หนอง นา ปันสุข” เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรร (8 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.มหาสารคาม ร่วมกับ จิตอาสา 904 จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม “โคก หนอง นา ปันสุข” เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรร (8 มี.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเือน กุมภาพันธ์ 2564 ตามแบบ สขร 1 (8 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานรายวันเป็นรายบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม แปลงบริษัท เขาพนมแพลนเตชั่น จำกัด ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 สาย ระยะทางร (8 มี.ค. 2564)
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (8 มี.ค. 2564)
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (8 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (8 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก. ส่งต่อสเปย์แอลกอฮอล์แจกจ่ายแก่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และจังหวัดที่มีความเสี่ยง (7 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อบรมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลห์ตถกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (7 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจัางทำป้าไวนิลอบรมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลห์ตถกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (7 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อบรมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลห์ตถกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (7 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๔๖ ปี ภายใต้แนวคิด “แผ่นดินทองคำ” (6 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก. จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีสงฆ์ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๔๖ ปี (6 มี.ค. 2564)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมการเตรียมงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๖ ปี (5 มี.ค. 2564)
เลขาธิการ ส.ป.ก.เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ (5 มี.ค. 2564)
รมช.ธรรมนัส ปลื้ม คทช.สะพานไม้แก่น ประสบผลสำเร็จ พร้อมตรวจสอบการใช้เขตปฏิรูป ต.เกาะใหญ่ สงขลา (5 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ กิจกรรมการพัฒนาทายาทเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลากลางบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (5 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ กิจกรรมการพัฒนาทายาทเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลากลางบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (5 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ (4 มี.ค. 2564)
รมช.ธรรมนัส รุดรับฟังเกษตรกรได้รับผลกระทบ อ่างเก็บน้ำคลองสังข์ฯ (4 มี.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. มอบเอกสารสิทธิ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรนครศรีธรรมราช (4 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม (เขต ๕,๖,๗) ร่วมประชุม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑ จังหวัดยะลา (4 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (4 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติขั้นต่อยอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ นำตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. บ้านกำมะเสน หมู่ที่ 2 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย (4 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก. เข้าร่วมติดตามการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครปฐมของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3 มี.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างโยธา ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (3 มี.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์