logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "84 พรรษา มหาราชินี" (23 ส.ค. 2559)
ร่วมงานในพิธีมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (18 ส.ค. 2559)
การตวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2559 (18 ส.ค. 2559)
ส.ป.ก ตาก ออกหน่วยให้บริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก (17 ส.ค. 2559)
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2559 ณ วัดฝึ่งแดด(บุญสืบ วิชชนูปถัมภ์) ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา (10 ส.ค. 2559)
โครงการพัฒนาและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (9 ส.ค. 2559)
กิจกรรม Field Day อ.ภูเรือ (25 ก.ค. 2559)
จังหวัดฉะเชิงเทราจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการด้านการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (27 มิ.ย. 2559)
ส.ป.ก.กำแพงเพชร ร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในพื้นที่ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร (23 มิ.ย. 2559)
งานตลาดประชารัฐ ตลาดนัดเกษตรกร ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย (24 มี.ค. 2559)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน (3 มี.ค. 2559)
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน (5 ก.พ. 2559)
ส.ป.ก.ปัตตานีจัดอบรมโครงการศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจขุมขนปีงบประมาณ 2559 (4 ธ.ค. 2558)
คู่มือประชาชน (19 ส.ค. 2558)
ส.ป.ก. เชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (10 ก.ค. 2558)
ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (25 มี.ค. 2558)
ผู้ตรวจราชการ (นางพัชรัตน์ มณีวงศ์) เดินทางมาตรวจติดตามแผนงาน /งาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ 2558 (14 ม.ค. 2558)
ส.ป.ก.สงขลาร่วมจัดกิจกรรมบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯงาน"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจคืนความสุขให้ประชาชน" (31 ก.ค. 2557)
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ปีงบประมาณ 2557 (23 ธ.ค. 2556)
(0 )

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48]
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์