logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการศึกษาการให้เกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน (20 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการศึกษาการให้เกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน
ประกาศจังหวัดระยอง (19 ต.ค. 2558)
ประกาศจังหวัดยโสธร (19 ต.ค. 2558)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช (19 ต.ค. 2558)
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๒
เลขาธิการ ส.ป.ก.ตรวจพื้นที่จ.อุทัยธานี (19 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายธนู มีแสงเงินรองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ ปฏิรูปที่ดินจ.อุทัยธานี นายเดชา เจนกลรบ ปฏิรูปที่ดินจ.กาฬสินธุ์
เลขาธิการ ส.ป.ก. มุ่งมั่นสร้างคนดีมีฝีมือ นำภารกิจ ส.ป.ก.สู่เส้นชัยที่ยั่งยืน (17 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธานการประชุมตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการปฏิรูปที่ดินจังหวัด(รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 -31 มีนาคม 2559)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย (16 ต.ค. 2558)
ประกาศจังหวัดลพบุรี (16 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามเรื่องประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ (16 ต.ค. 2558)
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง (16 ต.ค. 2558)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี (15 ต.ค. 2558)
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกหน้าฝาย บ้านทับกระดาน หมู่ ๑ ปริมาณงาน ๑๖,๓๓๕ ลบ.ม. ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศจังหวัดเลย (15 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศจังหวัดเลย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ (15 ต.ค. 2558)
เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างฝายคลองซับแหวน บ้านวังไทร หมู่ ๔ ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (15 ต.ค. 2558)
โครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ แห่งที่ 2 ปริมาณงาน 9,100 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ส.ป.ก. จัดประชุมคณะทำงานสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม (15 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้จัดประชุมคณะทำงานสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสุทธิพรจีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี (14 ต.ค. 2558)
เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป ชนิดยกสูง สีขาว
ประกาศจังหวัดอุดรธานี (14 ต.ค. 2558)
ประกาศจังหวัดเลย (14 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศจังหวัดลำพูน (14 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเข้าแปลงเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองปลาสะวาย หมู่ ๒ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ แห่ง ระยะทาง ๙.๒๖๖ กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดราชบุรี (14 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ (14 ต.ค. 2558)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (14 ต.ค. 2558)
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิต บรรจุภัณฑ์ หมู่ ๑๒ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ ๔๕๐๑๖๐๑-๐๐๓-๕๙
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ (14 ต.ค. 2558)
ประกาศจังหวัดน่าน (14 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา (14 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสำนักงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ (14 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ส.ป.ก. ประชุมสัมมนาเพื่อถอดบทเรียนฯ (14 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ส.ป.ก. จัดประชุมสัมมนาเพื่อถอดบทเรียนและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน นโยบายงานพัฒนาของ ส.ป.ก. แบบมีส่วนร่วม โดยมีนายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก.
ประกาศจังหวัดอุดรธานี (13 ต.ค. 2558)
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (13 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศจังหวัดนครพนม (13 ต.ค. 2558)
ประกาศจังหวัดชุมพร (13 ต.ค. 2558)
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง ) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (13 ต.ค. 2558)
โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง ) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (13 ต.ค. 2558)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (13 ต.ค. 2558)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (12 ต.ค. 2558)
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ (12 ต.ค. 2558)
เรื่อง สอบราซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั่งที่ ๒
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี (12 ต.ค. 2558)
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมพัฒนาแหล่งน้ำหน้าฝาย บ้านโป่งคอม หมู่ ๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ (12 ต.ค. 2558)
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายคลองซับแหวน บ้านวังไทร หมู่ ๔ ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (12 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธย เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน
ประกาศจังหวัดชุมพร (12 ต.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 [461] 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์