logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
การฝึกอบรมโครงการกระบวนการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ และการรับรองมาตรฐานฯแบบกลุ่ม (2 มี.ค. 2560)
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.มุกดาหาร เร่งขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตที่ 2 (27 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก.มุกดาหาร ร่วมการดำเนินงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5 (27 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก.นราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส (คปจ.นราธิวาส) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 ก.พ.2560 (22 ก.พ. 2560)
หัวหน้าผู้ตรวจรักษาการผู้ตรวจเขต 11 เข้าตรวจราชการ ส.ป.ก.นครพนม (14 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก.มุกดาหาร ร่วมทำบุญตักบาตรริมฝั่งแมjน้ำโขง เพื่ออนุรักษ์วิถีชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงและส่งเสริมการท่องเที่ยว (10 ก.พ. 2560)
ฝึกอบรมผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (6 ก.พ. 2560)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นสักขีพยานในการจ่ายค่าเยียวยาให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร (31 ม.ค. 2560)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 (31 ม.ค. 2560)
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนโยบายการเกษตรและการพัฒนาชนบทในความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย และ Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation. (MOALI) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (25 ม.ค. 2560)
โครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 4 (25 ม.ค. 2560)
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ในเขตปฏิรูป (13 ม.ค. 2560)
ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าเยียวยาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินผู้ได้รับผลกระทบกรณีการกำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร (13 ม.ค. 2560)
ส.ป.ก.มุกดาหาร ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 กลุ่มผู้เลี้ยงไหมอุตสาหกรรม (13 ม.ค. 2560)
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (13 ม.ค. 2560)
ส.ป.ก กาฬสินธุ์ เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ (12 ม.ค. 2560)
ส.ป.ก.นครพนม ร่วมการมอบปัจจัยการผลิตส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ (12 ม.ค. 2560)
ส.ป.ก.นครพนม จัดอบรมอาสาสมัครส.ป.ก. (4 ม.ค. 2560)
ผลผลิตของศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.มุกดาหาร เดือน ธันวาคม 2559 (28 ธ.ค. 2559)
ส.ป.ก.มุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับ นายประยุทธ์ ม้ารุ่งเรือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการที่ดิน (16 ธ.ค. 2559)
การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพาะเห็ดฟาง” ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน (13 ธ.ค. 2559)
การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การปลูกดาวเรือง” ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน ระยะที่ 1 (13 ธ.ค. 2559)
ส.ป.ก.นครพนม จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกร คปจ. (8 ธ.ค. 2559)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2560 (6 ธ.ค. 2559)
ส.ป.ก.มุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (5 ธ.ค. 2559)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส คปจ.ครั้งที่ 4/2559 (30 พ.ย. 2559)
ส.ป.ก.นราธิวาส จัดฝึกอบรมโครงการผู้เเทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (24 พ.ย. 2559)
สปก.ตาก เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัย เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" (15 พ.ย. 2559)
ส.ป.ก.ตราดจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพ้นวัสดุ (15 พ.ย. 2559)
ส.ป.ก.กระบี่ ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559 (14 พ.ย. 2559)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (27 ต.ค. 2559)
รายงานศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ของ ส.ป.ก.มุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2559 (5 ต.ค. 2559)
ส.ป.ก.มุกดาหาร ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำเดือน กันยายน 2559 (3 ต.ค. 2559)
ส.ป.ก.มุกดาหาร จัดทำแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อวางแผนการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 1 ปีที่ 1-3 (ปี 2561-2563) (26 ก.ย. 2559)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (ส.ป.ก.มุกดาหาร) จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (9 ก.ย. 2559)
ส.ป.ก.นราธิวาส จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอสุไหงโก-ลก (คปอ.) ครั้งที่ 2/2559 (8 ก.ย. 2559)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม คปจ. ครั้งที่ 2/2559 (31 ส.ค. 2559)
ส.ป.ก.นครพนม ร่วมกิจกรรมชมรมเปตองริมฝั่งโขง ครั้งที่ 2 (25 ส.ค. 2559)
ส.ป.ก.สตูล จัดศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน(Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2559 (24 ส.ค. 2559)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2559 (23 ส.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์