logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขอเลื่อนขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน นข 10 สตูล (18 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ (18 พ.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ติดตามผลการดำเนินงานนโยบายการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกร (17 พ.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมไดท์ชาร์จและมอเตอร์สตาร์ทรถฟาร์มแทรกเตอร์ (ล้อยาง) Anglo-Thai ATS 120 หมายเลขครุภัณฑ์ ส.ป.ก.3805-008-0001-52/0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคและการประชุมอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (17 พ.ค. 2564)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานีร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 (17 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (17 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้าพันธุ์ไม้ โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริหารบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังวหัดชุมพร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โครงการงานปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาที่ดินแปลงรวม (ระยะที่3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์ไม้) ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) (17 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์ไม้) ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) (17 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์ไม้) ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) (17 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์ไม้) ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) (17 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปัจจัยการผลิต เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (17 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ (17 พ.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ (14 พ.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ (14 พ.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความยินยอมหรืออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (14 พ.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (14 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสาย RCA Audio (สายสัญญาณเสียง) จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2564)
ร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) จำนวน 1 รายการ (10 ชนิด) ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 (14 พ.ค. 2564)
ร่างประกาศประกวดราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) จำนวน 1 รายการ (10 ชนิด) ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 (14 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (14 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (14 พ.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประชุม อกก.คง. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (13 พ.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (13 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชนิดหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเจาะจงราคา (13 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชนิดหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเจาะจงราคา (13 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนเกษตรกร โครงการพัฒนาผืนดินพระราชทานเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก จำนวน 1 โครงการ (6 ชนิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ (13 พ.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์