logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดหนองคาย (28 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองนาแพง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี (28 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกหน้าฝาย บ้านทับกระดาน หมู่ ๑ ปริมาณงาน ๑๖,๓๓๕ ลบ.ม. ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี (28 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกหน้าฝาย บ้านทับกระดาน หมู่ ๑ ปริมาณงาน ๑๖,๓๓๕ ลบ.ม. ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา (28 ต.ค. 2558)
ส.ป.ก. จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ที่ได้ล่วงลับ ประจำปี 2558 (28 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 โดยมี นางเปรมจิต สังขพงษ์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว
ส.ป.ก. ร่วมในพิธี คืนความสุขให้เกษตรกรไทย คืนที่ดินทำกินให้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ (28 ต.ค. 2558)
วันที่ 27 ตุลาคม 2558 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและมอบหลักประกันให้แก่เกษตรกรในพิธี"คืนความสุขให้เกษตรกรไทย คืนที่ดินทำกินให้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ส.ป.ก. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสำรวจข้อมูลพื้นที่ดินชุมชนและการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (28 ต.ค. 2558)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสำรวจข้อมูลพื้นที่ดินชุมชนและการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 25 - 30 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อ.บางไทร
ประกาศจังหวัดอุดรธานี (27 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด (27 ต.ค. 2558)
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ (27 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฝายคลองวังกำแพง บ้านเขาน้อย หมู่ 4 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ (27 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์รวมกัน
ประกาศจังหวัดนครพนม (27 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี (27 ต.ค. 2558)
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๑๑ รายการ
(ร่าง) ประกาศจังหวัดชุมพร (27 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยพรุตะเคียน บ้านพรุตะเคียน หมู่ที่ 4 นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน (กล้วยเล็บมือนาง) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลธก.ประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference รุกงาน ส.ป.ก.หนุนเกษตรกร ส.ป.ก.รักษ์ถิ่น (27 ต.ค. 2558)
วันที่ 27 ตุลาคม 2558 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมทางไกลออนไลน์ (web Conference) พร้อมด้วย นายธนู มีแสงเงิน นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก.
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง สำหรับการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (26 ต.ค. 2558)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง สำหรับการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (26 ต.ค. 2558)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน
ประกาศจังหวัดหนองคาย (26 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี (26 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมพัฒนาแหล่งน้ำหน้าฝาย บ้านโป่งคอม หมู่ ๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี (26 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศจังหวัดสกลนคร (26 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองตาเลิก บ้านศรีดอกแก้ว หมู่ ๑๒ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา (26 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเข้าแปลงเกษตรกรรม (๔๐.๑๔.๑๙.๑๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ (26 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 10/2558 พร้อมด้วยนางวรรณนภา บุญสุข
ส.ป.ก.จัดประชุมคณะทำงานสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ครั้งที่ 2/2558 (25 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
ส.ป.ก. จัดอบรมสัมมนา เรื่อง การทบทวนแนวทางการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ปี 2560-2564 (24 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการอบรมสัมมนา เรื่อง การทบทวนแนวทางการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ปี 2560-2564 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก
ประกาศจังหวัดหนองคาย (22 ต.ค. 2558)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี (22 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สีขาว จำนวน ๑ คัน
ประกาศจังหวัดสกลนคร (22 ต.ค. 2558)
ประกาศจังหวัดชุมพร (22 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำชลประทานจุลภาค นิคมการเกษตรพืชอาหารและพลังงานทดแทน (กล้วยหอม) ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ประกาศจังหวัดจันทบุรี (22 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง (22 ต.ค. 2558)
โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยพรุตะเคียน บ้านพรุตะเคียน หมู่ที่ ๕ นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน (กล้วยเล็บมือนาง) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (22 ต.ค. 2558)
ประกาศจังหวัดกระบี่ (21 ต.ค. 2558)
ประกาศจังหวัดกระบี่ (21 ต.ค. 2558)
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายหินกึ่งถาวร บ้านช่องควน หมู่ ๖ ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ตามแบบเลขที่ ๓๕๐๔๒๐๗-๐๐๔-๕๕
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจักจ้างก่อสร้าง (21 ต.ค. 2558)
ส.ป.ก.ร่วมแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย กษ. (21 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ส.ป.ก. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากรุกไทย กีฬาภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2558 โดยมี นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง สำหรับจัดซื้อเครื่องหาค่าพิกัด ด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 1 ชุด (20 ต.ค. 2558)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง สำหรับจัดซื้อเครื่องหาค่าพิกัด ด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 1 ชุด
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 1 ชุด (20 ต.ค. 2558)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด (20 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานบริการขุดลอกหรืองานขุดลอกทางน้ำ (๗๒.๑๔.๑๒.๐๖) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดชุมพร และตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง ) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (20 ต.ค. 2558)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องคั่วกาแฟ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ เครื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 [460] 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์