logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (6 พ.ย. 2558)
ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิ้นสุดวิจารณ์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ประกาศร่างประกวดราคาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภููมิทัศน์์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง (6 พ.ย. 2558)
ประกาศร่างประกวดราคาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภููมิทัศน์์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง ในหมู่บ้านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ 2 ) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (6 พ.ย. 2558)
จ้างปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง (6 พ.ย. 2558)
จ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง (ระยะที่ 3) ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและทางเท้าบริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (6 พ.ย. 2558)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและทางเท้าบริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภููมิทัศน์์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง (6 พ.ย. 2558)
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภููมิทัศน์์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง ในหมู่บ้านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ 2 ) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (6 พ.ย. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง (6 พ.ย. 2558)
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและทางเท้าบริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (6 พ.ย. 2558)
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและทางเท้าบริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (6 พ.ย. 2558)
ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 พ.ย. 2558)
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่ 2) (5 พ.ย. 2558)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่ 2)
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 พ.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่ 2) (5 พ.ย. 2558)
ประกาศจังหวัดอุดรธานี (5 พ.ย. 2558)
ประกาศจังหวัดกระบี่ (5 พ.ย. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดสระบ้านหินลูกช้าง หมู่ ๔ ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ประกาศจังหวัดกระบี่ (5 พ.ย. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำสาธารณะบ้านพรุดินนา หมู่ 2 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศราคากลาง (4 พ.ย. 2558)
ส.ป.ก.ประสงค์จะประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวิจารณ์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำระบบจัดที่ดินออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลาง (4 พ.ย. 2558)
จ้างจัดทำระบบจัดที่ดินออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศราคากลาง สิ้นสุดวิจารณ์วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (4 พ.ย. 2558)
ราคากลางสำหรับการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (4 พ.ย. 2558)
ส.ป.ก. มีความประสงค์จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ (4 พ.ย. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์
ประกาศจังหวัดกระบี่ (4 พ.ย. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระบ้านหินช้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี (3 พ.ย. 2558)
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ ๒
ประกาศจังหวัดชุมพร (3 พ.ย. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการสอบราคาซื้อ เครื่องคั่วกาแฟ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศจังหวัดชุมพร (3 พ.ย. 2558)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.) ห้วยพรุตะเคียน บ้านพรุตะเคียน หมู่ที่ ๔ นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน (กล้วยเล็บมือนาง) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธานกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล (3 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธานใกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ (2 พ.ย. 2558)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย (2 พ.ย. 2558)
เรื่อง ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ (2 พ.ย. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (2 พ.ย. 2558)
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (2 พ.ย. 2558)
โครงการซื้อเครื่องมือคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน ๒ เครื่อง ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ส.ป.ก. ตรวจพื้นที่ติดตามโครงการจัดที่ดินแปลงว่างในเขตปฏิรูปที่ดินฯ (2 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยนายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะผู้บริหาร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รธก.ส.ป.ก. ลงพื้นที่ ประชุม ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย ส.ป.ก.จังหวัดขอนแก่นและส.ป.ก.จังหวัดร้อยเอ็ด (1 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดย นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ ประชุม มอบนโยบาย ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ประกาศจังหวัดสุโขทัย (29 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศราชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน
ประกาศจังหวัดชุมพร (29 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำพร้อมปรับปรุงพื้นที่คันสระ บ้านถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 นิคมการเกษตร ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน 52,864 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง
ส.ป.ก.ร่วมประชุมสัมมนาพร้อมมอบนโยบาย ปี 2549 จาก รมว. กษ. (29 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาพร้อมมอบนโยบาย ปี 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 1 ชุด (28 ต.ค. 2558)
สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกอบด้วยรายการตามที่แนบ
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง สำหรับจัดซื้อเครื่องหาค่าพิกัด (28 ต.ค. 2558)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี (28 ต.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 [459] 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์