logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดชุมพร (14 ม.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (14 ม.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ (13 ม.ค. 2559)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดนครนายก (13 ม.ค. 2559)
ส.ป.ก.เตรียมความพร้อมจัดงานมอบหนังสืออนุญาตแก่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน จ.อุทัยธานี (13 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.อุทัยธานี
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และการแก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบของ ส.ป.ก. ผ่านสื่อผสมผสาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (12 ม.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง (12 ม.ค. 2559)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (11 ม.ค. 2559)
ประกาศราคากลาง (11 ม.ค. 2559)
ประกาศราคากลาง (11 ม.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและทางเท้าบริเวณหน้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ม.ค. 2559)
ด่วนที่สุด เพื่อโปรดทราบ (11 ม.ค. 2559)
ขอเรียนเชิญ "ปั่นประสานสัมพันธ์เลียบคลองบางเขน" ในโครงการคืนจักยานสู่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส.ป.ก. ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 (9 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 พร้อมด้วยนายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ร่างประกาศจังหวัดชุมพร (8 ม.ค. 2559)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักบริหารกองทุน จำนวน 30 รายการ (8 ม.ค. 2559)
กาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักบริหารกองทุน จำนวน 30 รายการ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และการแก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบของ ส.ป.ก. ผ่านสื่อผสมผสาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (6 ม.ค. 2559)
ร่างประกาศจังหวัดนครนายก (6 ม.ค. 2559)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานวางท่อ ค.ส.ล. เข้าแปลงเกษตรกรรม จำนวน ๙๓ แห่ง หมู่ ๒ ตำบลทรายมูล อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ส.ป.ก. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (6 ม.ค. 2559)
วันที่ 6มกราคม 2559 ส.ป.ก. ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวาระขึ้นปีใหม่ 2559 ขึ้น ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ส.ป.ก.รับการตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (5 ม.ค. 2559)
วันที่ 5 มกราคม 2559นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ให้การต้อนรับ นางศิริกุล ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (4 ม.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๑๗ สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล จำกัด ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ส.ป.ก.ร่วมกับ ธ.ก.ส. ประชุมหารือแก้ไขปัญหาจากการใช้เอกสารแสดงสิทธิจาการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นหลัประกันในการกู้ยืม (3 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุม เรื่อง การแก้ไขปัญหาจากการใช้เอกสารแสดงสิทธิจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน ครั้งที่ 1/2559
คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าขอพรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2559 (30 ธ.ค. 2558)
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำโดยนายธีระภัทร์ ประยูรสิทธิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าขอพรจากพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของ ส.ป.ก. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (29 ธ.ค. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของ ส.ป.ก. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (28 ธ.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดที่ดินแปลงใหญ่ ตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี (28 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก.พร้อมด้วย นางสุกัญญา แสงอร่าม ผู้ตรวจราชการกรม นางอดุลลักษณ์ อาศนเลขา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางสาววิไลลักษณ์ เพชรล้อม
เลขาธิการ ส.ป.ก. มอบนโยบายการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 (27 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก.ได้ประชุมมอบนโยบายการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 แก่ผู้บริหาร
ส.ป.ก. ได้จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำบุญตักบาตรในวาระขึ้นปีใหม่ 2559 (26 ธ.ค. 2558)
วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ส.ป.ก. ได้จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญตักบาตร ในวาระขึ้นปีใหม่ 2559 ขึ้น ณ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (25 ธ.ค. 2558)
เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ส.ป.ก. ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายของ รมว.กษ. ในพื้นที่ส.ป.ก.จ.สุราษฏธานี และ จ.ชุมพร (25 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2558 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) ในพื้นที่ ส.ป.ก.
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ (24 ธ.ค. 2558)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านซับเจริญ หมู่ ๓ ตำบลซับพุทธา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ๑๐๒,๐๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ส.ป.ก.จัดอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Web Conference (24 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางวรรณนภา บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นเกี่ยวกับ ภารกิจ ของ ส.ป.ก. (23 ธ.ค. 2558)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (23 ธ.ค. 2558)
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๑๐ รายการ
ส.ป.ก.ประชุม คปก. ครั้งที่ 7/2558 ส่งท้ายปี ส.ป.ก. สนองนโยบายรัฐบาล ลดต้นทุนช่วยเกษตรกรช่วงวิกฤติภัยแล้ง (23 ธ.ค. 2558)
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 7/2558 วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558(เวลา 13.30 น.)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่ อำเภอสนามชัยเขต (22 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร่วมประชุมประจำปีและรับฟังผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่ อำเภอสนามชัยเขต
ประกาศจังหวัดนครนายก (21 ธ.ค. 2558)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานวางท่อ ค.ส.ล. เข้าแปลงเกษตรกรรม หมู่ ๒ ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๕๙ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" พร้อมมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ ส.ป.ก. ผ่านสื่อโทรทัศน์ (18 ธ.ค. 2558)
ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๕๙ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" พร้อมมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ ส.ป.ก. ผ่านสื่อโทรทัศน์
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง ) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (18 ธ.ค. 2558)
โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
ประกาศจังหวัดยโสธร (17 ธ.ค. 2558)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค (16 ธ.ค. 2558)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง ในหมู่บ้านศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ 2) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 [456] 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์