logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ลธก. ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด (28 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นางอดุลลักษณ์ อาศนเลขา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางสาววิไลลักษณ์ เพชรล้อม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
ประกาศราคากลางงานจ้างและเผยแพร่้ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจเยี่ยมพื้นที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.ยโสธร ผ่านสื่อมวลชน (27 ม.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างและเผยแพร่้ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจเยี่ยมพื้นที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.ยโสธร ผ่านสื่อมวลชน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (27 ม.ค. 2559)
ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดชุมพร (27 ม.ค. 2559)
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคั่วกาแฟ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร จำนวน 1 เครื่อง ปีงบประมาณ 2559 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
ประกาศจังหวัดกระบี่ (27 ม.ค. 2559)
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการงานจ้างเหมาขุดสระบ้านหินลูกช้าง หมู่ 4 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ประกาศจังหวัดกระบี่ (27 ม.ค. 2559)
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการงานจ้างเหมาขุดสระบ้านหินลูกช้าง หมู่ 4 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (26 ม.ค. 2559)
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2
ส.ป.ก.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (26 ม.ค. 2559)
วันที่ 26 มกราคม 2559 นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ประกาศร่าง (25 ม.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ 3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 8 สาย ระยะทาง 1.545 กม. (กำหนดวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 มกราคม 2559)
ประกาศร่าง (25 ม.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ 3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 8 สาย ระยะทาง 1.545 กม.
ประกาศร่าง (25 ม.ค. 2559)
ประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง ในหมู่บ้านศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๒) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กำหนดวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 มกราคม 2559)
ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบจัดที่ดินออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ (25 ม.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบจัดที่ดินออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ (ระยะเวลาวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 มกราคา 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำระบบจัดที่ดินออนไลน์ จำนวน 1 ระบ (25 ม.ค. 2559)
ราคากลางงานจ้างจัดทำระบบจัดที่ดินออนไลน์ จำนวน 1 ระบ
ประกาศราคากลาง (25 ม.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จั(ระยะที่3) งหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 8 สาย ระยะทาง 1.545 กม.
ประกาศราคากลาง (25 ม.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลาง (25 ม.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง ในหมู่บ้านศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๒) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศประกวดราคา (25 ม.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศจังหวัดชุมพร (25 ม.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จำนวน 3 แห่ง
ส.ป.ก.ร่วมยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร (25 ม.ค. 2559)
วันที่ 25 มกราคม 2559 นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการส.ป.ก. ผู้แทนเลขาธิการส.ป.ก. มอบดอกไม้แสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร "ครบรอบ 3 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร"
ประกาศจังหวัดระนอง (22 ม.ค. 2559)
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
เลขาธิการ ส.ป.ก.ประชุมสรุปผลงานในไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ผ่านระบบออนไลน์ทางไกล (22 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมสรุปผลงานในไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ผ่านระบบออนไลน์ทางไกล (Conference) พร้อมด้วย นายสุวรรณ รองเลขาธิการ ส.ป.ก.
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (21 ม.ค. 2559)
เรื่อง สอบราคาจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (เพิ่มเติม) ให้ ส.ป.ก.จังหวัด
ส.ป.ก. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานวันสถาปนา ครบรอบ 41 ปี ส.ป.ก. (21 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) เป็นประธานในการ ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานวันสถาปนา ครบรอบ 41 ปี ส.ป.ก.
แจ้งการนำส่งเงินเข้าศิริราชมูลนิธิตามโครงการ"ส.ป.ก. สร้างจิตสาธารณะเพื่อสังคม" โดยจัดจำหน่ายเสื้อ Bike for Dad เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระฃนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา เพื่อนำรายได้หลั้งหักค่าใฃ้จ่ายนำมอบศิริราฃมูลนิธิมีรายละเอีย (20 ม.ค. 2559)
โครงการ"ส.ป.ก. สร้างจิตสาธารณะเพื่อสังคม" โดยจัดจำหน่ายเสื้อ Bike for Dad เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระฃนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา เพื่อนำรายได้หลั้งหักค่าใฃ้จ่ายนำมอบศิริราฃมูลนิธิ
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ (20 ม.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและหอถังสูง ในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ส.ป.ก. จัดอบรมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย (20 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ส.ป.ก. ได้จัดอบรมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย โดยมี นางเปรมจิต สังขพงษ์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ นายฉลอง มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ (19 ม.ค. 2559)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยม โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ (18 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสุกัญญา แสงอร่าม ผู้ตรวจราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วยคณะหน่วยงานจากส่วนกลางและจังหวัดเพชรบูรณ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง (18 ม.ค. 2559)
โครงการงานถมดินปรับระดับเพื่อก่อสร้างอาคาร ณ ศูนย์ราชการรองนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (18 ม.ค. 2559)
โครงการจ้างเหมาบริการจัดพิมพ์เอกสารแบบตรวจสอบการถือครองที่ดิน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ส.ป.ก.เปิดไฟเขียวกำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินสถาบันเกษตรกร-ยกเว้นค่าเช่าที่ดินเขต ส.ป.ก. (18 ม.ค. 2559)
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยถึง การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(คปก.) ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก
ลธก. ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ลำพูน (17 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วยนางอดุลลักษณ์ อาศนเลขา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์เรียนรู้
ลธก. ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการจัดที่ดินแปลงใหญ่ ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ (16 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วยนายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นางอดุลลักษณ์ อาศนเลขา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
ประกาศร่าง (15 ม.ค. 2559)
ประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ 1) (กำหนดวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 15 - 20 ม.ค.59)
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด โปรดทราบ (15 ม.ค. 2559)
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ประกาศราคากลาง (15 ม.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ 1)
ส.ป.ก. จัดประชุม อกก.คง. ครั้งที่ 1/2559 (15 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 1/2559
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว 8 หลัง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (14 ม.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด (14 ม.ค. 2559)
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัฑ์และวัสดุคงทนถาวรที่เสื่อมสภาพและชำรุด
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ (14 ม.ค. 2559)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านซับเจริญ หมู่ ๓ ตำบลซับพุทธา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ๑๐๒,๐๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 [455] 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์