logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ (22 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะผู้บริหาร ส.ป.ก. ได้ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีพื้นที่ในการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาลโดยให้ทำกินแบบแปลงรวมในรูปสหกรณ์แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ จำนวน 776 ไร่
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และการแก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบของ ส.ป.ก. ผ่านสื่อผสมผสาน (17 มี.ค. 2559)
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และการแก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบของ ส.ป.ก. ผ่านสื่อผสมผสาน
ขอเชิญเข้าร่วมชมและซื้อสินค้า (16 มี.ค. 2559)
ในงาน "เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้" ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (15 มี.ค. 2559)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน ๒ เครื่อง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 336 รายการ (15 มี.ค. 2559)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 336 รายการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพบางไทร
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ (11 มี.ค. 2559)
เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารจัดเก็บสารบบ ส.ป.ก.นครราชสีมา (10 มี.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดกจ้างงานก่อสร้าง (10 มี.ค. 2559)
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารจัดเก็บสารบบ ส.ป.ก.นครราชสีมา
ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (คทช.จังหวัดกาฬสินธุ์) (8 มี.ค. 2559)
วันที่ 9 มีนาคม 2559 นายอโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (คทช.จังหวัดกาฬสินธุ์) ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ส.ป.ก. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 41 ปี (7 มี.ค. 2559)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. จัดงานจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือผลิตภัณฑ์ OTOP หรือผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดในเขตปฏิรูปที่ดินทั้ง 72 จังหวัด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 41 ปี ในวันที่ 6 มีนาคม 2559 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2559
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (4 มี.ค. 2559)
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้มอบนโยบายการทำงานด้านการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 59 นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีประกาศกระทรวงเรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศผู้ชนะการประกดวราคาจ้างจัดทำระบบจัดที่ดินออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 มี.ค. 2559)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการประกวดราคาจ้างจัดทำระบบจัดที่ดินออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 40 รายการ (4 มี.ค. 2559)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 86 รายการ (4 มี.ค. 2559)
จำหน่ายพัสดุชำรุดของสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน จำนวน 86 รายการ
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน (3 มี.ค. 2559)
ส.ป.ก.น่าน จัดประชุม คปจ.น่าน ครัั้งที่ 1/2559 วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องปรระชุมเจ้าฟ้าอัตธวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน
แผนที่สถานที่การจัดโบว์ลิ่ง (2 มี.ค. 2559)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่ 2) (2 มี.ค. 2559)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่ 2) ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ (2 มี.ค. 2559)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและหอถังสูงในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (2 มี.ค. 2559)
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1 มี.ค. 2559)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง (1 มี.ค. 2559)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง ในหมู่บ้านศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ 2) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด (26 ก.พ. 2559)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองหนองจ่าแอ่น บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 13 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง (26 ก.พ. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง (ราคาอ้างอิง) โครงการซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา
นายกฯ ประยุทธ์มอบที่ดินแก่เกษตรกร ส.ป.ก.ช่วยแก้ปัญหาผู้ยากจนไร้ที่ดินทำกิน (26 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ เป็นประธานสักขีพยานในงานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแก่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด ณ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 (26 ก.พ. 2559)
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "คนไทยใจเกษตร"(Happy Agriculture )และประทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน ในโอกาสนี้
ประกาศราคากลาง (25 ก.พ. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบจัดที่ดินออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
ส.ป.ก.จับมือสำนักนายกฯ มอบบ้านและหนังสือรับมอบที่ดินแก่ผู้ประสบภัยฯ ต.โคกเคียน จ.นราธิวาส (25 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็นประธานมอบบ้านและหนังสือรับมอบที่ดิน (ที่ดินพร้อมบ้าน) แก่ราษฎรผู้ประสบภัยจากคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านบาเฆะ พร้อมด้วยนางเปรมจิต สังขพงษ์ (รองเลขาธิการ ส.ป.ก.) และพลเอกปราการ ชลยุทธ (รองเสนาธิการทหาร) ณ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
lศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (25 ก.พ. 2559)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด (24 ก.พ. 2559)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศจังหวัดชุมพร (24 ก.พ. 2559)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จำนวน 3 แห่ง
ประกาศจังหวัดชุมพร (24 ก.พ. 2559)
ประกาศจังหวัดอ่างทอง (23 ก.พ. 2559)
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการเช่าอาคารสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ประกาศจังหวัดขอนแก่น (23 ก.พ. 2559)
เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 21 รายการ
ส.ป.ก. ต้อนรับคณะทูตานุทูตต่างประเทศ ดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (19 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา นายสุวรรณ บูราพรณุสรณ์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนางภัทธัญรินทร์ ชีวาวัฒนานนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน นายถาวรศักดิ์ พึ่งอุดม รักษาการผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ
ส.ป.ก. ต้อนรับคณะทูตานุทูตต่างประเทศ ดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (19 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา นายสุวรรณ บูราพรณุสรณ์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนางภัทธัญรินทร์ ชีวาวัฒนานนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน นายถาวรศักดิ์ พึ่งอุดม รักษาการผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เจ้าหน้าที่ส.ป.ก. เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรฯ อบรม "จับประเด็นให้เป็นข่าว" (18 ก.พ. 2559)
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานปืดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร"จับประเด็นให้เป็นข่าว" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี นายครองศักดิ์ สงรักษา ผอ.กองเกษตรสารนิเทศ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ พร้อมด้วยวิทยากร 4 ท่าน คือ ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม จากคณะมนุษย์ศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นางสาวสิทธิณี ห่วงนาค ผู้สื่อข่าวอาวุโส
ส.ป.ก. จัดประชุมหารือการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ไร้ที่ดินทำกินฯ (18 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นางเปรมจิต สังขพงษ์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในการประชุมหารือการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ไร้ที่ดินทำกินตามนโยบายคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายสัญญา เกษเดช ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน พร้อมด้วย นางนิภาพร ซีบังเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน
ผู้ช่วยรมว.กษ.ประชุมสัมมนาโฆษกกรมสังกัดกระทรวงเกษตรฯ (18 ก.พ. 2559)
ผู้ช่วยรมว.กษ.ประชุมสัมมนาโฆษกกรมสังกัดกระทรวงเกษตรฯ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษด้านความมั่นคงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง จ.นราธิวาส ผ่านสื่อมวลชน (17 ก.พ. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษด้านความมั่นคงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง จ.นราธิวาส ผ่านสื่อมวลชน
ลธก. ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.น่าน (17 ก.พ. 2559)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นางอดุลลักษณ์ อาศนเลขา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน(ส.ป.ก.น่าน) ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก.ได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดที่ดิน สารบบที่ดิน และเดินทางเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 [453] 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์