logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
ส.ป.ก.จังหวัดยโสธรส่งเสริมเกษตรกรปรับเปลี่ยนปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการทำนา (19 ก.ค. 2560)
ส.ป.ก. แพร่ จัดประเพณีปลูกข่าวประจำปี ๒๕๖๐ (18 ก.ค. 2560)
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมแปลงใหญ่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.ยโสธร (12 ก.ค. 2560)
การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินระดับอำเภอแแปลงยาว (12 ก.ค. 2560)
การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินระดับอำเภอพนมสารคาม (12 ก.ค. 2560)
ข่าว ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ ภาคเอกชน และแกนนำเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จัดเวทีประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนพื้นที่แปลงใหญ่มันสำปะหลังอินทรีย์ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (7 ก.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 ตรวจเยี่ยม จังหวัดนคตรพนม (4 ก.ค. 2560)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส.ป.ก.) ร่วมกับ มูลนิธิไชยยงค์ ชูชาติมอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (30 มิ.ย. 2560)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส.ป.ก.) ร่วมกับ มูลนิธิไชยยงค์ ชูชาติมอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (30 มิ.ย. 2560)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (คปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (29 มิ.ย. 2560)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรและแผนปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดยโสธร (23 มิ.ย. 2560)
กิจกรรมปลูกไม้มงคล ไม้ดอกไม้ประดับ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (23 มิ.ย. 2560)
ส.ป.ก.มุกดาหาร มอบปัจจัยการผลิตศูนย์ต้นแบบ (21 มิ.ย. 2560)
ส.ป.ก.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9/2560 (16 มิ.ย. 2560)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมวางแผนการปฏิบัติงานขุดสระเก็บน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (8 มิ.ย. 2560)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจติดตามงานพื้นที่จังหวัดอ่างทอง (6 มิ.ย. 2560)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (31 พ.ค. 2560)
การปล่อยสินเชื่อเงินกู้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (30 พ.ค. 2560)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day ศพก.ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (29 พ.ค. 2560)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเปิดงาน Field Day อำเภอลาดบัวหลวง (26 พ.ค. 2560)
ส.ป.ก. ชี้แจงประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดที่ดิน ภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดกำแพงเพชร (23 พ.ค. 2560)
ส.ป.ก.นครพนมร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ (22 พ.ค. 2560)
ส.ป.ก.นราธิวาส รวมใจรักษ์ต้นไม้รักนราธิวาส (17 พ.ค. 2560)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันปลูกต้นไม้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันต้นไม้แห่งชาติ (9 พ.ค. 2560)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค) (5 พ.ค. 2560)
ส.ป.ก.มุกดาหาร จัดดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2560 (27 เม.ย. 2560)
ส.ป.ก.มุกดาหาร ร่วมการดำเนินงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (27 เม.ย. 2560)
ส.ป.ก.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการ กำกับ ควบคุมและกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าขนย้าย ค่ารื้อย้ายอาคาร บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ยืนต้น พืชล้มลุก ให้แก่ราษฎรผู้ถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่หน่วยงานราชการดูแล (27 เม.ย. 2560)
ส.ป.ก.นครพนมร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) (27 เม.ย. 2560)
ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ จัดงานรวมพลเกษตรกรไทยทำเกษตรแปลงใหญ่อย่างยั่งยืน (24 เม.ย. 2560)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมเปิดศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ (12 เม.ย. 2560)
เปิดศูนย์บริการประชาชน ในวันหยุดเทศการสงกรานต์ 12 - 17 เมษายน 2560 (12 เม.ย. 2560)
ส.ป.ก.นครพนมร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่" 5 ประสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" (11 เม.ย. 2560)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดอุทัยธานี (4 เม.ย. 2560)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยาครบ 667 ปี (3 เม.ย. 2560)
ส.ป.ก.นครพนมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 1 /2560 (28 มี.ค. 2560)
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนม (27 มี.ค. 2560)
ส.ป.ก.ปัตตานี ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (24 มี.ค. 2560)
20 มี.ค.60 ส.ป.ก.มุกดาหาร จัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สินเชื่อโครงการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (20 มี.ค. 2560)
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขต ส.ป.ก. ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง (2 มี.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์