logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  



หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดลพบุรี (1 ต.ค. 2558)
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา (1 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเข้าแปลงเกษตรกรรม (๔๐.๑๔.๑๙.๑๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดชัยนาท (1 ต.ค. 2558)
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะละขนส่ง จำนวน 1 คัน
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (1 ต.ค. 2558)
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (1 ต.ค. 2558)
โครงการงานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเข้าแปลงเกษตรกรรม ระยะทาง ๔,๕๐๕ เมตร ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ แห่ง
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (1 ต.ค. 2558)
โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำเข้าแปลงเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองปลาสะวาย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ แห่ง ระยะทาง ๙.๒๖๖ กิโลเมตร
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง ) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (1 ต.ค. 2558)
โครงการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง ) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (1 ต.ค. 2558)
โครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องทำงาน ของกลุ่มการเงินฯ กลุ่มกฎหมาย ฝ่ายบริหาร อาคารเก็บเอกสาร ศูนย์บริการประชาชน และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
ส.ป.ก.ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร (1 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ณ กรมวิชาเกษตร เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ส.ป.ก.ร่วมอบรมการศึกษาหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (1 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส โดย นายบพิตร อมราภิบาล
ส.ป.ก.ร่วมอบรมการศึกษา หลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (1 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ จำนวน ๒ รูปแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ก.ย. 2558)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ จำนวน ๒ รูปแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ (30 ก.ย. 2558)
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นา ขนาดความจุ ๕,๐๐๐ ลบ.ม. ๓ จุด บ้านตาปาง หมู่ที่ ๒ โครงการสาใยรักแห่งครอบครัวฯ ในเขตปฏิรูปที่ดินป่ากำใสจาน ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ประกาศจังหวัดสกลนคร (30 ก.ย. 2558)
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับแก้ไข 30 ก.ย. 58) (30 ก.ย. 2558)
เรื่อง สอบราคารซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก (30 ก.ย. 2558)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา (30 ก.ย. 2558)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาดเล็กหรือรถเอสยูวี (๒๕.๑๐.๑๕.๐๗) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (30 ก.ย. 2558)
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง ) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (30 ก.ย. 2558)
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง ) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (30 ก.ย. 2558)
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง ) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง และตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (30 ก.ย. 2558)
เลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" (30 ก.ย. 2558)
วันที่ 30 กันยายน 2558 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" ในพิธี เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้มอบนโยบายและหลักคิดในการเป็นข้าราชการที่ดี
เลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทิศทางการดำเนินงานของสำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.)" (30 ก.ย. 2558)
วันที่ 30 กันยายน 2558 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทิศทางการดำเนินงานของสำนักวิชาการและแผนงาน(สวผ.)" โดย เลขาธิการ ส.ป.ก.
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางสำหรับงานจัดซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 1 ชุด (29 ก.ย. 2558)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สำหรับงานจัดซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 1 ชุด
ประกาศจังหวัดลำพูน (29 ก.ย. 2558)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำเข้าแปลงเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองปลาสะวาย หมู่ ๒ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ แห่ง ระยะทาง ๙.๒๖๖ กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด (29 ก.ย. 2558)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศจังหวัดยโสธร (29 ก.ย. 2558)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก (29 ก.ย. 2558)
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา (29 ก.ย. 2558)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานบริการขุดลอกหรืองานขุดลอกทางน้ำ (๗๒.๑๔.๑๒.๐๖) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ และตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (29 ก.ย. 2558)
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (29 ก.ย. 2558)
โครงการขุดลอกห้วยงูเล็กตอนบน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง ) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (29 ก.ย. 2558)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง ) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (29 ก.ย. 2558)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีสอบราคา ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง ) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (29 ก.ย. 2558)
โครงการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (29 ก.ย. 2558)
เลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่องการเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (29 ก.ย. 2558)
วันที่ 29 กันยายน 2558 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง การเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. การสัมมนาในครั้งนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก.
สัมมนาเพื่อพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการตลาดสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (29 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการตลาดสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ โรงแรมวาสนา ดีไซน์ โฮเทล
ส.ป.ก. ประชุม คปก. ครั้งที่ 6/2558 (28 ก.ย. 2558)
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ส.ป.ก. จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 6/2558 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานการประชุม
ส.ป.ก. จัดสัมมนาสรุปบทเรียน และทบทวนโครงการบูรณาการงานพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน (27 ก.ย. 2558)
ส.ป.ก.ได้ดำเนินการโครงการบูรณาการงานพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิ นจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 อำเภอ 8 ตำบล จำนวนเกษตรกรเป้าหมายประมาณ 800 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ (25 ก.ย. 2558)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ ตู้สาขาอัตโนมัติระบบดิจิตอลไอพี รองรับ Voice over IP พร้อมเดินสาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 [449] 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์